Poradna

Kdo může zpracovat znalecký posudek ve správním řízení?

Stavební úřad zadal vypracování „posudku“ autorizovanému inženýrovi, který ale není zapsán v seznamu znalců a tlumočníků. Může si úřední osoba vyžádat posudek od osoby, která není v seznamu znalců, v případě, že v daném místě působí znalec v daném oboru? Může být osobě, která není znalcem vyplacena za posudek odměna? Podle jakého právního předpisu se vypočítává?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Primárně by měl úřad pověřit odborně znalou úřední osobu nebo znalce ze seznamu znalců. Pokud pro nějaký obor znalec zapsán není nebo posudek provést nemůže, může úřad pověřit i jinou osobu.

Přednost úředních osob

Pokud úřad pověřil inženýra mimo seznam znalců, možná je tento inženýr úřední osobou (ať už u úřadu, který řízení vede, nebo u jiného správního orgánu). Podle § 56 správního řádu si totiž úřad vyžádá posouzení znalce až tehdy, jestliže jeho vlastní úřední osoby nemají dostatečné odborné znalosti a ani si takové posouzení nemůže opatřit u úřední osoby jiného správního orgánu.

Další výjimky

Pokud by daný autorizovaný inženýr (nezapsaný v seznamu znalců) nebyl úřední osobou, mohl by být ustanoven znalcem jen v těchto 3 případech:

  • jestliže není pro některý obor znalec do seznamu zapsán, 
  • nemůže-li znalec zapsaný do seznamu úkon provést 
  • nebo jestliže by provedení úkonu znalcem zapsaným do seznamu bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady.

Odměnu stanoví vyhláška

Odměna by v tomto případě byla stanovena stejně jako odměna znalce. Tu určuje vyhláška č. 37/1967 Sb. ve výši 100 až 350 Kč za jednu hodinu práce, přičemž se konkrétní částka stanoví podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit. Znalec má podle § 18 zákona o znalcích a tlumočnících také právo na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty