Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Odkaz na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů

Je správný přístup obce, jestliže v usneseních zastupitelstva, která jsou přístupná elektronicky, anonymizuje jednotlivé subjekty? Mají členové osadního výboru právo získat pro účely zasedání zastupitelstva podklady, které jsou vypracovány pro zastupitele, aby byli plně infromováni, co je projednáváno? Obec reagovala tak, že žadatele odkázala na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2010, které bylo v té době poměrně obtížně dohledatelné, a odvolávala se na ochranu osobních údajů pro účely zveřejnění stanovisek na internetu, kde jsou komukoli přístupné.

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Domníváme se, že reakce tajemníka Městského úřadu, pokud jde o Váš nesouhlas s anonymizací údajů v online usneseních ze zasedání zastupitelstva, byla  správná. Jestliže občan obce využije svého práva nahlížet do usnesení podle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bude mu usnesení zpřístupněno v plné formě, zatímco při zveřejnění usnesení v elektronické podobě (a tedy široké veřejnosti) zůstanou osobní údaje anonymizovány.

Takový přístup je žádoucím kompromisem mezi požadavkem transparentnosti veřejné správy a požadavkem na ochranu osobních údajů, které se zde střetávají. Jestliže přesto máte pochybnosti o postupu obce, můžete se (např. telefonicky) obrátit na Úřadu pro ochranu osobních údajů a informovat se na tuto problematiku.

Pokud jde o podklady k jednotlivým bodům zasedání zastupitelstva, přímo ze zákona o obcích zástupcům osadního výboru nárok na přístup k nim nevzniká.

Podle § 121 zákona o obcích má zástupce osadního výboru právo vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu (pokud se týkají části obce, již osadní výbor zastupuje), z čehož vyvozujeme, že by s nimi měl být dostatečně seznámen, není zde však přímo zakotven např. nárok na tyto materiály v písemné podobě.

Pokud by nebylo možné získat je např. neformální dohodou se zastupitelstvem, popř. s jejich zpracovatelem, domníváme se, že je možné pokusit se je získat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Je však možné, že by zastupitelstvo uplatnilo některou z výjimek, za nichž se informace neposkytne - § 11 zákona č. 106/1999 Sb., např. že „jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu“ (§ 11 odst. 1 písm. b).

Zmíněné stanovisko ÚOOÚ č. 1/2010, naleznete zde. Toto stanovisko nebylo zařazeno do sekce Stanoviska a mohlo být tedy poněkud obtížnější jej najít. Stanovisko se týká zveřejňování osobních údajů v návrhu programu jednání zastupitelstva, nikoli tedy v usneseních zastupitelstva (jak uvádí ve své odpovědi tajemník Městského úřadu), domníváme se však, že je zřejmě možné jeho závěry vztáhnout analogicky i na ně.

Na principu uvedeném v tomto stanovisku staví odpověď tajemníka ve věci anonymizace usnesení zastupitelstva, kdy rozděluje adresáty na širokou veřejnost (jíž nesděluje všechny informace) a zainteresované osoby (kterým jsou osobní údaje zpřístupněny).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty