Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Žádost o uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využije každý, který chce požádat vydavatele periodika, který uveřejnil článek, jež se jich osobně týká, o uveřejnění odpovědi ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon. Na uveřejnění odpovědi má právo každý, jehož cti, důstojnosti nebo soukromí či dobré pověsti se dotýká skutkové tvrzení uveřejněné v periodickém tisku. Odpověď by měla uvést tvrzení periodika na pravou míru, doplnit jej nebo zpřesnit. Žádost je potřeba doručit vydavateli do 30 dnů od uveřejnění článku obsahujícího namítané skutkové tvrzení. Po obdržení včasné žádosti je vydavatel povinen takovou odpověď uveřejnit.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu vydávání obecních periodik najdete v našich manuálech:

 

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.