Žádost spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních