Poradna

Vyžaduje stavba rybníka stavební povolení?

V obci byl v blízkosti studánky bez stavebního povolení vybudován rybník pro kachny. Stavební úřad tvrdí, že pro rybník není stavební povolení potřeba. Postupuje správně?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 6. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Stavba vodního díla obecně stavební povolení vyžaduje. Pokud je konkrétní rybník vodním dílem, měl by si stavebník opatřit stavební povolení od vodoprávního úřadu. Jestliže ale rybník znaky vodního díla nenaplňuje, může být za určitých podmínek posuzován obecným stavebním úřadem.

Stavební povolení k vodnímu dílu a stavbám obecně

Vodním dílem jsou například stavby,  které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtoku, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami a  jiným  účelům (1). Mezi vodní díla se obecně řadí i vodní nádrže. (2) Vodní nádrž je neurčitým právním pojmem a není jasné, zda lze pod ní podřadit i rybník pro kachny. Pro vodní díla vydává stavební povolení vodoprávní  úřad  jako  speciální  stavební  úřad.

Posouzení, zda se jedná o vodní dílo, záleží na příslušném úřadu. Je však možné, že i kdyby se nejednalo o vodní dílo, bylo by třeba získat stavební povolení od obecného stavebního úřadu. Stavební zákon stanoví, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují  nádrže na vodu do 100  m3 obsahu  ve  vzdálenosti  nejméně  50  metrů  od  budov  s  obytnými  nebo  pobytovými místnostmi,  pokud  nejde  o  vodní  díla (3). Jestliže  rybník  těchto charakteristik nedosahuje,  nevydává k němu obecný stavební úřad  stavební  povolení  ani  ohlášení.

Podnět vodoprávnímu úřadu

Máte-li podezření,  že  kvůli  rybníku  dochází  ke  znečišťování  vody  ve  studánce,  můžete  podat  podnět  vodoprávnímu  úřadu (4).  V podnětu je třeba uvést,  jakým  způsobem  podle  Vašeho  názoru  rybník  způsobuje  znečišťování  vody  ve  studánce  a  případně  doložit  i  podklady,  například rozbor vody ve studánce.  V podnětu uveďte, že chcete být informováni o tom, zda úřad zahájil ve věci nějaké kroky.

Poznámky:

(1) § 55 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (dále jen vodní zákon).
(2) § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
(3) § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
(4) podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty