Vzor

Žádost spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor použijete v případě, že váš spolek zabývající se ochranou životního prostředí má zájem být informován o zahajovaných správních řízeních vedených podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Podání žádosti o informování je podmínkou účasti spolku v těchto řízeních.

Spolky se mohou účastnit všech řízení podle tohoto zákona kromě řízení, kterými se povoluje stavba vodního díla (tam by se případná účast spolků řídila stavebním zákonem). Účast je tedy možná především v řízeních o povolení k nakládání s vodami (např. odběr, akumulace nebo vzdouvání vod) nebo v řízení o povolení k vypouštění odpadních vod. K přihlášení se do řízení jako účastník využijte náš vzor.

Pokud je řízení dle vodního zákona, kterého se chce váš spolek účastnit, zároveň řízením navazujícím na proces EIA, podání žádosti se nevyžaduje. Postačí, když se spolek do tohoto řízení přihlásí. K přihlášení spolku můžete využít náš vzor.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k ochraně vod najdete v našich manuálech:

K přihlášení spolku do řízení podle vodního zákona využijte náš vzor: https://frankbold.org/poradna/vzor/oznameni-o-ucastenstvi-v-rizeni-dle-vodniho-zakona

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.