Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Co dělat, když policie nekoná proti týrání zvířat?

Na střeše někdo odchytává a zabíjí holuby. Chytá je do klece a nechává je vyhladovět až do úplné smrti. Obrátil jsem se na policii ale ta s tím nic nedělá.

Tento dotaz byl vyřešen dne 3. 4. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Holub patří podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat před týráním mezi volně žijící zvířata.

Podle § 4 tohoto zákona je týráním zvířete kromě jiného i omezování výživy zvířete včetně jeho napájení, omezování bez nutnosti svobody pohybu nutné pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete, chování zvířete v nevhodných podmínkách a usmrcení zvířete způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení.

O týrání se nejedná pouze v případě, že je tato činnost prováděna v rámci schváleného projektu pokusů nebo v naléhavých situacích záchranných prací.

Fyzická osoba, která týrá zvíře se podle téhož zákona dopouští přestupku, ze který může být uložena pokuta do výše 30000 Kč.
K projednávání přestupků na úseku ochrany zvířat jsou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Podněty k projednávání těchto přestupků obecním úřadům podává Krajská veterinární správa.

Domníváme se, že pokud o případu ví Policie, měla by o něm obecní úřad vyrozumět. Je ale možné, že se tak nestalo.

Za nejvhodnější postup ve Vašem případě považujeme proto podat podnět Krajské veterinární správě, v němž ji budete informovat o vzniklé situaci. Kopii podnětu doporučuji zaslat obecnímu úřadu. V podnětu je důležité uvést, že si přejete být informováni o dalším postupu úřadu v této věci. Nejdůležitější je uvést v podnětu všechny údaje v příloze vyjmenované v 3. odstavci (kdo podnět podává, které věci se týká a co navrhuje)

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty