Poradna

Co dělat, když policie nekoná proti týrání zvířat?

Na střeše někdo odchytává a zabíjí holuby. Chytá je do klece a nechává je vyhladovět až do úplné smrti. Obrátil jsem se na policii ale ta s tím nic nedělá.

Tento dotaz byl vyřešen dne 5. 1. 2022. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Holub patří podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat před týráním mezi volně žijící zvířata.

Podle § 4 tohoto zákona je týráním zvířete kromě jiného:

  • omezování výživy zvířete včetně jeho napájení,
  • omezování svobody pohybu nutné pro zvíře určitého druhu, které mu způsobuje utrpení, aniž by to bylo nutné.
  • chování zvířete v nevhodných podmínkách a
  • usmrcení zvířete způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení.

O týrání se nejedná pouze v případě, že tak stanoví jiný právní předpis. Týráím není například činnost, která je prováděna v rámci schváleného projektu pokusů nebo v naléhavých situacích záchranných prací.

Fyzická osoba, která týrá zvíře se podle téhož zákona dopouští přestupku. K projednávání přestupků na úseku ochrany zvířat jsou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Podněty k projednávání těchto přestupků obecním úřadům podává Krajská veterinární správa.

Domníváme se, že pokud o případu ví Policie, měla by o něm obecní úřad vyrozumět. Je ale možné, že se tak nestalo.

Za nejvhodnější postup ve Vašem případě považujeme proto podat podnět Krajské veterinární správě, v němž ji budete informovat o vzniklé situaci. Kopii podnětu doporučujeme zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V podnětu je důležité uvést, že si přejete být informováni o dalším postupu úřadu v této věci. Využít můžete náš vzor Podnět dle § 42.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty