Poradna

Lze sankcionovat zanedbání péče o dřeviny?

V naší obci se vlastníci nestarají o stromy a poté si nechají povolit jejich pokácení. Existují právní kroky k pobídnutí vlastníků k péči o stromy, např. sankcionováním za zanedbání povinnosti údržby či zavinění nečinností? Je úřad povinen je k lepší péči o stromy vybídnout?

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 10. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, sankce za nedostatečnou péči o stromy uložit lze, ale až ve chvíli, kdy je strom v jejím důsledku poškozen. Úřad může sám nebo na základě vašeho podnětu zahájit řízení o uložení pokuty nebo o stanovení opatření k nápravě. Úřad však není povinen vlastníky k lepší péči vybízet. Takovou osvětovou činnost mohou vykonávat např. spolky.

Dřeviny jsou chráněny před poškozením nebo zničením a vlastníci mají povinnost o dřeviny pečovat. (1) Zákon však nestanoví výslovně sankci za zanedbání péče o dřeviny. Povinnost péče o dřeviny tak je sice stanovena, její nesplnění je ale sankcionováno jen v případě, kdy dojde v důsledku nedostatečné péče k poškození dřeviny.

Zakázány je přitom takové poškozování dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. (2) Zda jde o podstatné snížení funkcí dřevin se přitom posuzuje podle Standardů péče o přírodu a krajinu. Za trvalé poškození se považuje takové, které přesahuje do následujícího vegetačního období. (3)

Za poškozování dřevin může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu anebo stanovit opatření k nápravě. K tomu jej můžete vyzvat podnětem.

Poznámky

(1) Ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(2) Ustanovení § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Toto ustanovení obsahuje také výjimky, kdy o zakázané zásahy nejde.
(3) Metodické doporučení Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, k aplikaci některých ustanovení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty