Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Vzdálenost skládky od obytné zóny

Je stanovena minimální vzdálenost skládky od obytné zóny? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 4. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Na zákonné nebo podzákonné úrovni se mi podařilo dohledat pouze zákaz výstavby skládek v oblastech ochrany vod (§ 24 odst. 4 vyhl.č. 501/2006 Sb.:

"skládky.. se nesmí umisťovat v ochranných pásmech I. a II. stupně vodních zdrojů sloužících pro zásobování pitnou vodou, v ochranných pásmech prvního stupně nebo v užším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů anebo zdrojů přírodních minerálních vod stolních".

Prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech, vyhl. č. 294/2005 Sb. však např. v § 3 odst. 1 odkazuje na několik českých technických norem, které by skutečně takovou vzdálenost mohly stanovit:

"Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek."

Tyto normy bohužel nemáme k dispozici, na internetu se mi však podařilo dohledat ČSN jiného označení, která doporučuje vzdálenost min. 500 metrů:

"6.5 Vzdálenost skládky od zastavěného nebo k zastavění určeného území (bytových objektů, nemocnic, objektů občanské vybavenosti a rekreačních objektů) se doporučuje nejméně 500 m, je však třeba ji individuálně posoudit. Přitom je nutno přihlížet ke směru převládajících větrů a k vzájemnému umístění skládky a posuzovaných objektů v terénu. Současně je třeba vzít v úvahu vzdálenost od vodních útvarů) a zemědělských objektů. Rovněž je nutno vyhodnotit vliv dopravy na skládku."

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty