Poradna

Vzdálenost skládky od obytné zóny

Je stanovena minimální vzdálenost skládky od obytné zóny? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 4. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Na zákonné nebo podzákonné úrovni se mi podařilo dohledat pouze zákaz výstavby skládek v oblastech ochrany vod (§ 24 odst. 4 vyhl.č. 501/2006 Sb.:

"skládky.. se nesmí umisťovat v ochranných pásmech I. a II. stupně vodních zdrojů sloužících pro zásobování pitnou vodou, v ochranných pásmech prvního stupně nebo v užším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů anebo zdrojů přírodních minerálních vod stolních".

Prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech, vyhl. č. 294/2005 Sb. však např. v § 3 odst. 1 odkazuje na několik českých technických norem, které by skutečně takovou vzdálenost mohly stanovit:

"Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek."

Tyto normy bohužel nemáme k dispozici, na internetu se mi však podařilo dohledat ČSN jiného označení, která doporučuje vzdálenost min. 500 metrů:

"6.5 Vzdálenost skládky od zastavěného nebo k zastavění určeného území (bytových objektů, nemocnic, objektů občanské vybavenosti a rekreačních objektů) se doporučuje nejméně 500 m, je však třeba ji individuálně posoudit. Přitom je nutno přihlížet ke směru převládajících větrů a k vzájemnému umístění skládky a posuzovaných objektů v terénu. Současně je třeba vzít v úvahu vzdálenost od vodních útvarů) a zemědělských objektů. Rovněž je nutno vyhodnotit vliv dopravy na skládku."

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty