Tisková zpráva

87 % Čechů si přeje regulaci lobbingu v EU

Praha, 4. února 2013 – Z mezinárodního průzkumu veřejného mínění vyplývá zvýšená obava Evropanů o etiku, transparentnost a lobbing v rámci Evropské unie. Většina lidí požaduje lepší regulaci lobbistů a větší transparentnost EU. Česká republika spolu se Španělskem a Rakouskem dosáhla v průzkumu nejvýraznějších výsledků.

Lobbisté mají příliš velký vliv na rozhodování EU

Výzkum odhaluje, že tři čtvrtiny (73 % celkově, 75 % v České republice) dotazovaných má obavu, že lobbisté, reprezentující obchodní sektor, mají příliš velký vliv na rozhodování EU. 80 % (87 % v České republice) dotazovaných je přesvědčeno, že by měla existovat povinná regulace lobbingu, aby tak došlo k zajištění vyvážené účasti odlišných zájmů na rozhodování.

Europoslanci by neměli pracovat pro lobbistické a soukromé firmy

4 z 5 dotazovaných (80 % celkově, 84 % v České republice) nevěří, že europoslanci reprezentují zájmy občanů, jak nejlépe mohou, když současně pracují pro lobbistickou skupinu nebo soukromou společnost. Podle většiny respondentů (67 % celkově, 75 % v České republice) by europoslanci neměli současně s výkonem funkce pracovat pro lobbistické a soukromé firmy.

Výzkum reflektuje vzrůstající obavy evropské veřejnosti týkající se lobbingu v Bruselu po nedávném skandálu eurokomisaře Johna Dalliho, jež naznačil, že zástupci tabákového průmyslu mají privilegovaný přístup ke klíčovým postavám EU. Zpráva, která donutila Dalliho k rezignaci, nebyla dodnes zveřejněna.

Výzkum také odhaluje obrovskou poptávku po větší transparentnosti. 85% respondentů si myslí, že by měly být úplně zveřejněny informace o jednáních členských států EU. V kontextu reakce na finanční krizi, 85% lidí považuje za důležité, aby byla zvěřejněna úplná dokumentace o rozhodování Evropské centrální banky.

V rámci výzkumu, provedeného agenturou TNS opinion, bylo dotazováno přes 6000 lidí v šesti evropských zemích. Průzkum uspořádalo 6 členů koalice pro transparentní lobbing ALTER-EU: Ekologický právní servis, Friends of the Earth Europe, Access Info Europe, Aitec, Health Action International a Spinwatch.

Výsledky tohoto výzkumu přicházejí právě na začátku Evropského roku občanů, jenž si klade za cíl stimulovat dialog mezi vládami a občanskou společností, a tak lépe zapojit občany do debat a rozhodnutí, které se jich týkají.

Evropská tisková zpráva

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti

Ke stažení

PDF Poziční dokument - lobbing (467.42 KB)