Tisková zpráva

Bude smět NKÚ do ČEZu?

Vláda dnes rozhodne o tom, zda umožní kontrolu hospodaření státních a polostátních akciových společností nezávislou institucí – Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

Kabinet ve středu 27. 4. projedná rozšíření kompetencí NKÚ na hospodaření územních samospráv.

Návrh, který jde do vlády, ale neřeší druhou neméně významnou mezeru v kompetenci NKÚ: navzdory mezinárodním dokumentům, praxi ve všech sousedních státech (1) i připomínkám samotného NKÚ (2) se autoři zákona rozhodli, že opět nerozšíří pravomoci úřadu na akciové společnosti s majetkovým podílem státu nebo samospráv – například ČEZ, České dráhy, obecní firmy a mnoho nemocnic. (3) 

Přitom jen roční obrat ČEZ, a. s. činí více než polovinu celého státního rozpočtu ČR: 650 miliard korun, NKÚ tedy dnes kontroluje jen malou část veřejných prostředků. (4) Ekologický právní servis proto vyzval členy kabinetu, aby umožnili NKÚ kontrolovat i tyto subjekty, a zaslal jim k tomu podrobné podklady. (5) V květnu také k tomuto tématu uspořádá seminář pro poslance a senátory.

„Ve všech sousedních zemích jsou státem ovládané firmy tohoto typu dávno kontrolovány a žádný problém s tím není. Pokud naše vláda a parlament odmítnou vpustit kontrolory do polostátních gigantů, těžko si to půjde vykládat jinak než jako neochotu jít proti vlivným manažerům těchto firem. Pokud vládní protikorupční balíčky ponechají stranou obrovský objem veřejných peněz představovaný těmito firmami, můžeme si být jisti, že proklamovaná snaha současné vládní koalice odpojit politiku od kmotrů a byznysu je jen neškodným představením pro média.“ Řekl k tomu právník EPS Martin Fadrný.

EPS se legislativní cestou snaží omezit prostor pro korupci ve veřejné správě a rozšířil své bezplatné právní poradenství na oblast korupce.

Poznámky 

(1) Nejvyšší kontrolní úřady kontrolují akciové společnosti s majetkovou účastí státu v Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku i Maďarsku. Stejné doporučení obsahuje i tzv. Limská deklarace, mezinárodní standard pro práci nejvyšších kontrolních úřadů.
(2) NKÚ tento nedostatek zmiňoval v mezirezortním připomínkovacím řízení.
(3) V minulém volebním období už sněmovna jednou o rozšíření kompetencí NKÚ na akciové společnosti hlasovala (tisk 960 z r. 2010). Ačkoli zákon podpořily oba výbory sněmovny, které se k němu měly vyjádřit, poslanci nakonec zákon neschválili.
(4) Také zakázky ČEZu se mohou bez problémů poměřovat s největší státní zakázkou na odstranění ekologických škod. Jen do obnovy uhelných elektráren investuje ČEZ sto miliard, dostavba Temelína bude mnohem dražší. A kontrola hospodárnosti by ČEZu prospěla: uhelné elektrárny obnovuje nejdráž na světě, kdyby srazil cenu na průměr zemí OECD, ušetřil by ze sta miliard rovných třicet (tolik přinese rozpočtu mj. kontroverzní zrušení dvojí sazby DPH). V dalších firmách nalezneme podobné příklady: kdyby si například ČD zakoupily nejrychlejší lokomotivy světa Siemens Taurus, namísto lokomotiv typu Škoda 380, od kterého v době podepsání konkraktu neexistoval ještě ani prototyp, ušetřily by 1,1 miliardy. Více zde: http://ekonom.ihned.cz/c1-33176780-romanova-kolonie
(5) http://bit.ly/fCPFObhttp://bit.ly/gFCOI3