Tisková zpráva

Chce ODS zabránit tunelování státních firem nebo mlží?

Na dnešním hlasování o programu sněmovny se rozhodne o tom, zde se na pořad schůze dostane návrh na rozšíření dozoru NKÚ nad státními firmami. Poslanec Benda z ODS představil na poslední chvíli návrh, ve kterém chce dohled NKÚ nahradit povinným auditem účetnictví. Podle organizace právníků EPS, která stojí za Pankráckou výzvou, je návrh ODS pro kontrolu korupce a tunelování státních firem nedostatečný.

„ODS přichází po více než roce projednávání s návrhem, který nemá šanci změnit stávající stav a znemožnit tunelování státních firem. Fakt, že ODS odmítá zvednout pokličku nad hospodařením státních firem a pustit do něj nezávislou kontrolní instituci si vykládáme jako nepřímý důkaz toho, že státní firmy jsou jedním ze zdrojů financování strany,“ říká k tomu právník Martin Fadrný.

Proč podle právníků audit k zabránění tunelování státních firem nestačí?

  • NKÚ může zkontrolovat účelnost vynaložených prostředků, hospodárnost jejich vynaložení a zákonnost například zadávání zakázek. Auditor kontroluje pouze výsledky účetnictví firmy v daném období.
  • NKÚ dává doporučení k nápravě a může se k nim v dalších letech vracet a pohlídat jejich naplňování. Auditor tuhle možnost podle stávající legislativy nemá.
  • NKÚ může kontrolovat jak firmu, tak i chování vlastníka, například daného ministra nebo ministerstva.
  • NKÚ se může zaměřit na tentýž problém ve více firmách a sledovat například zadávání zakázek nebo formulace stanov, apod. Auditor by kontroloval jen jednu firmu za daný rok a k širším souvislostem, které jsou pro odhalení korupce klíčové, přístup nemá.
  • Audit účetní závěrky a zveřejnění závěrečné zprávy už na většinu firem tak jako tak dopadá a stav korupce ve státních firmách, četné skandály i konstatování BIS jasně ukazují, že to samo o sobě nestačí.
  • ODS argumentuje doporučením OECD, které však ve skutečnosti pouze říká, že bez ohledu na externí kontrolu by firmy měly mít audit účetnictví dle mezinárodních standardů.

Podrobněji se návrhu ODS a srovnání externího auditu se zamýšlenou kontrolou ze strany NKÚ věnuje analýza EPS.

“Vpuštění NKÚ do státních firem je více než nutnost podle NERVu i největších protikorupčních organizací v České republice. Vláda se k němu v programovém prohlášení zavázala, a pokud si chce říkat protikorupční, musí toto opatření přijmout. Státní firmy přitom hospodaří s prostředky, které jsou srovnatelné s objemem státního rozpočtu,” dodává Martin Fadrný.

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti