Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Experti: Premiér v demisi nemá vyvíjet osobní ani veřejný tlak na ředitele GIBS. Zákon mu dává jasné možnosti, jak postupovat

Členové Fóra expertů výzvy Mantinely demokracie se zabývali kroky premiéra v demisi vůči řediteli GIBS z února a března tohoto roku. Na základě dostupných informací podle nich nelze dovodit, že by postup Andreje Babiše vůči řediteli Michalu Murínovi ohrozil řádný a nestranný výkon inspekce. Experti však apelují na premiéra, aby se při dalším postupu vůči Murínovi striktně držel zákona. Podle něj má premiér uvést důkazy o spáchání kázeňského přestupku M. Murína v neveřejném kárném řízení. Premiér v demisi jako trestně stíhaný člověk nesmí svými kroky zpochybnit činnost bezpečnostního sboru.

Experti spojení s výzvou Mantinely demokracie se shodli na tom, že na základě dostupných informací nelze dokázat, jestli byly kroky premiéra v demisi vůči šéfovi GIBS ohrožením nestrannosti výkonu samotného bezpečnostního sboru. „Rozumím tomu, že premiér nemá k řediteli GIBS důvěru. Ale z veřejně dostupných informací nejsem schopen posoudit, zdali se tato nedůvěra opírá o zájem na řádné správě státu, anebo zda má souvislost s premiérovými osobními a rodinnými důvody. Veřejné zdroje naznačují jedno i druhé,” říká k celé věci autor občanského zákoníku, profesor Karel Eliáš. 

Členové expertní skupiny hodnotili jednak jednání premiéra směrem k řediteli GIBS, a také postup předsedy vlády vůči Ministerstvu financí, které poslalo v únoru kontrolu do hlavního sídla inspekce. Reagovali tak na podezření, že předseda vlády těmito kroky ohrozil či dokonce překročil mantinel ve znění „Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily řádný a nestranný výkon činnosti Finanční správy, Finančního analytického úřadu a bezpečnostních sborů.”

Pod jednotné stanovisko expertů se podepsali autor občanského zákoníku Karel Eliáš, politoložka Vladimíra Dvořáková, bývalý premiér Petr Pithart, bývalý vysoký státní úředník v Kanadě a v ČR Edvard Outrata, politický analytik Lukáš Jelínek, právník a odborník na státní správu Ivan Přikryl a garant Rekonstrukce státu Oldřich Kužílek. „Zda jde o porušení Mantinelu č. 2 vzhledem k bezpečnostním složkám, kvůli utajení nelze posoudit,“ řekl bývalý vysoký státní úředník Edvard Outrata.

Premiér musí postupovat striktně podle zákona a nevyvolávat zbytečné pochybnosti

Fórum expertů k hlídání Mantinelů demokracie uznává, že ředitel GIBS je z výkonu své funkce odpovědný premiérovi. Předseda vlády však má v případě závažných zjištění postupovat striktně podle zákona – tedy uvést řádné důkazy spáchání kázeňského přestupku v neveřejném kárném řízení. „O problémech s vedením GIBSu se hovoří již delší dobu. V normální zemi je takovýto problém řešitelný bez zbytečné politizace. Nenormálnost naší situace, kdy takovýto problém má řešit trestně stíhaný premiér na návrh vlády bez důvěry, je ovšem zcela zjevná,” uvedla politoložka Vladimíra Dvořáková.

Odborníci apelují na premiéra v demisi, aby se ve svých dalších krocích vůči šéfovi GIBS striktně držel zákona. Prohlášení expertů naráží především na to, že veřejná vystoupení Andreje Babiše týkající se ředitele Murína, jako třeba čtení ze spisu na veřejné schůzi sněmovního Výboru pro bezpečnost, tiskové konference a další mediální vyjádření premiéra v demisi, vytvářejí pochybnosti o jeho respektu k řádnému a nestrannému výkonu činnosti GIBS.

Sneslo by odvolání Murína odklad?

Postup ředitele GIBS Michala Murína v minulých dnech kritizoval i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. S ohledem na stížnosti státních zástupců nelze vyloučit, že podezření ze spáchání kázeňského přestupku je důvodné a zahájení kárného řízení je tudíž na místě. Sporné však zůstává spíše to, nakolik byly kroky vůči řediteli GIBS neodkladné.

„Premiér má právo zahájit správní kroky proti řediteli GIBS, pokud jsou řádně podloženy. Zde je důležité, jak před ním argumentoval nejvyšší státní zástupce. Z veřejně dostupných zdrojů však nemám pocit, že by situace byla natolik neodkladná, aby se o zproštění služby ředitele musel pokoušet předseda vlády, jenž nemá důvěru Sněmovny a řídí zemi v demisi, nota bene politik vyšetřovaný policií,“ uvedl ke svému hodnocení politický analytik Lukáš Jelínek.

Mantinely odpovědné demokratické vlády

Rekonstrukce státu oslovila uznávané experty, aby společně hlídali vládu, jestli dodržuje základní demokratické principy. Tyto zásady dobrého vládnutí shrnují takzvané Mantinely demokracie. Odborníci vytvořili stálé Fórum expertů, které posuzuje, jestli vláda překročila vytyčené mantinely. Mantinely vymezují hranice pro exekutivní kroky vlády, přijímání zákonů a zásahy do fungování státní správy, soudů i veřejnoprávních médií.

Možné ohrožení či překročení jednotlivých mantinelů vždy vyhodnocují experti zaměření na konkrétní posuzovanou otázku. Všichni odborníci spolupracující na vyhodnocení mantinelů demokracie pak tvoří takzvané Fórum expertů. To je zárukou odborného posouzení zásahů do těchto základních principů vládnutí. Členové Fóra expertů vždy hodnotí konkrétní kroky vlády a snaží se dospět k jednotnému stanovisku.