Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Frank Bold vydal e-book o udržitelném stavitelství s katalogem praktických opatření. Chce inspirovat samosprávy i development k řešení environmentální krize

Jak zajistit kvalitní životní prostředí, čelit environmentální krizi a současně umožnit vznik nových stavebních projektů? Příležitosti v oblasti udržitelného stavitelství představuje cyklus konferencí Bold Future a nyní také volně dostupný e-book, který připravila expertní skupina Frank Bold. Vedle aktuálních trendů z oblasti zelených financí, obnovitelné energetiky a modrozelené infrastruktury obsahuje také katalog praktických opatření, jež mohou samosprávy a developeři využít při plánování stavebních projektů a rozvoje měst.

E-book nazvaný Bold Future: Směle o udržitelném stavitelství představuje globální trendy ve vztahu k udržitelné výstavbě na území měst a dává je do souvislosti s využitím decentralizované energetiky a s nástupem zelených financí. Přehlednou formou představuje také dvacet konkrétních opatření, které lze v projektech využít. Jejich součástí je náročnost zasazení do území, ekonomické nároky, návaznost na další opatření a také už realizované příklady z českého i ze zahraničního prostředí.

“Tlak na transformaci ekonomiky vyspělých států do environmentálně udržitelnější podoby je aktuálně čím dál vyšší. Evropská unie k tomu přistoupila masivní regulací a investicemi. Jak se prohlubuje environmentální krize, mění se i očekávání a nároky na nové stavební projekty. Požadavek udržitelnosti se nyní stává nutností, nikoliv mimořádností, a dostává se čím dál více i do mainstreamového developmentu a správy měst, které jsou jedněmi z klíčových sektorů, jejichž prostřednictvím je možné snižovat emise a environmentální dopady lidské činnosti. Pro stavební sektor a samosprávy jsme právě proto připravili e-book, který obsahuje aktuální trendy i příležitosti a také katalog praktických opatření, z nichž mohou v praxi vybírat,” uvádí ředitel Frank Bold Pavel Franc, který e-book představil poprvé na konferenci Bold Future ve čtvrtek 27. května.

Katalog, na němž spolupracovali experti Frank Bold spolu s více než 20 partnery z oblasti architektury, stavitelství a samospráv je po registraci veřejně dostupný na webu Frank Bold.

Mezinárodní expertní skupina Frank Bold sdružuje tým takřka sto expertů složený z právníků, odborníků na energetiku, PR a public affairs. Skupina propaguje styl podnikání pocházející z Kalifornie, tzv. purpose driven company neboli Benefit Corporation (B- Corp). Je komerčním subjektem s cílem generovat zisk, ale s ambicí dosahovat konkrétních užitečných cílů pro společnost.