Tisková zpráva

Jak vláda plní své závazky v oblasti otevřeného vládnutí? Hodnocení období 2014-2016 zveřejněno

Česká vláda si už šestým rokem dává dobrovolné závazky směřující ke zvýšení transparentnosti výkonné moci, posílení práv občanů, prosazování protikorupčních opatření a využití nových technologií k rozvoji veřejné správy, a to v rámci tzv. Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP).

Frank Bold Advokáti na základě smlouvy se sekretariátem OGP hodnotí, jak si česká vláda v jednotlivých závazcích vede. Hodnocení období 2014-2016 jsme publikovali poslední březnový týden.

Vláda a další orgány považovaly závazky obsažené v OGP za součást nebo doplněk širších protikorupčních opatření. Proto byla OGP jako takovému věnována poměrně malá pozornost jak ze strany úřadů, tak občanské společnosti.

Akční plán ČR, v pořadí už druhý, obsahoval závazky ve třech klíčových oblastech:

  1. Přijetí a implementace nového zákona o státní službě
  2. Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím 
  3. Zlepšení přístupu k otevřeným datům
Všechny závazky byly na konci hodnotícího období zcela nebo z větší části dokončeny.
 

1. Přijetí a implementace nového zákona o státní službě

Závazek nemá jednoznačnou relevanci k hodnotám OGP, neboť postrádá prvky směřující k veřejnosti a k posílení odpovědnosti navenek a zaměřuje se na systémy odpovědnosti uvnitř veřejné správy.

„Názory na zákon o státní službě jsou rozporuplné. Lze na něj pohlížet jako na důležitý krok ke zvýšení transparentnosti a profesionality veřejné správy a k omezení politické manipulace. Zároveň se však dá poukázat například na slabé rozlišení mezi politickými a nepolitickými funkcemi nebo na absenci záruky nestrannosti při výběrových řízení na úředníky,” vysvětluje advokát Pavel Černý, který na hodnocení pracoval.

2. Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím byla přijata a vstoupila v účinnost, její dopad je však omezený.

„Novela pouze plní nezbytné požadavky plynoucí ze směrnice EU o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Nemá ambici řešit závažné problémy existující v této oblasti, zejména nerespektování soudních rozsudků některými úřady a také skutečnost, že není jak se v takových situacích bránit," dodává Pavel Černý.

3. Zlepšení přístupu k otevřeným datům

Cílem závazku je zlepšit praxi publikování otevřených dat veřejnou správou tak, aby data mohla být co nejlépe využívána odbornou i laickou veřejností. V rámci závazku byl zřízen Národní katalog otevřených dat a uzákoněna povinnost publikovat v něm vybrané datové sady. Povinnost využívat Katalog se však vztahuje jen na centrální úřady a neexistují mechanismy odpovědnosti pro případy, že úřady předmětná data nepublikují. Dopad opatření je tedy omezený.

„Pozitivní zprávou je, že část veřejné správy publikování otevřených dat přijala za své, a v průběhu závazku zpřístupnila data na svých webových stránkách nebo v Národním katalogu otevřených dat, byť není zřejmé, zda jde o důsledek závazku v rámci OGP, nebo spíše součást obecného trendu," doplňuje Pavel Černý.

Celé znění našeho hodnocení si můžete přečíst na webové stránce OGP.

O Partnerství pro otevřené vládnutí

Partnerství pro otevřené vládnutí (www.opengovpartnership.org) je dobrovolná mezinárodní iniciativa, která usiluje o zajištění konkrétních závazků vlád ve vztahu k občanům. Zejména usiluje o podporu transparentnosti, posílení práv občanů, protikorupční opatření a využití nových technologií k rozvoji veřejné správy. Česká republika se k programu OGP oficiálně připojila v září 2011.

O Frank Bold Advokáti

Jsme advokátní kancelář, která je členem mezinárodního konsorcia Frank Bold. V našich šesti pobočkách ve třech státech EU pracuje tým více než padesáti lidí. V České republice využívá dvě stě stálých klientů naše právní služby ve většině oblastí práva. Vedle běžných advokátních služeb se specializujeme na podporu podnikání v inovacích, vědě a výzkumu. Máme mnohaletou znalost sektoru obnovitelných zdrojů. Poskytujeme právní ochranu firmám i občanům před neoprávněnými zásahy státu.

Kontaktní osoba: Bára Buchtová, PR, +420 604 834 922

 

Autor

Pavel Černý

Partner a advokát ve Frank Bold Advokáti