Tisková zpráva

Konec mlčení o stamiliardách ve státních firmách

Ve středu 5. října se v Praze uskuteční mezinárodní konference s názvem "Obchodní společnosti ovládané státem a samosprávami: Potřebují přísnější pravidla?"

Konference se zúčastní přední světoví odborníci na problematiku řízení státem vlastněných firem, včetně experta OECD Hanse Christiansena, zástupci politických stran, ministerstev a podnikatelské sféry i zástupci neziskového sektoru.

Nad konferencí pořádanou Ekologickým právním servisem a Respekt institutem převzali záštitu místopředsedkyně vlády Karolína Peake a ministr vnitra Jan Kubice.

„Cílem konference je otevřít mezi experty a politiky debatu o správě státních firem. Navzdory své velikosti a významu se jedná o méně sledovaný sektor. Jen několika námi vybranými velkými firmami ročně proteče 300 miliard Kč, pro srovnání asi třetina celého státního rozpočtu,“ říká Jiří Skuhrovec z Centra aplikované ekonomie.

„Je zde řada mediálně známých případů sporných kroků při řízení těchto firem, je zde varování BIS, je zde podezření z financování politických stran. Myslíme si, že je na čase, aby Česká republika konečně dala této oblasti právní rámec, jaký je obvyklý v zemích OECD. Jasným vodítkem mohou být doporučení OECD – v tuto chvíli z nich dodržuje ČR jen minimum, a to rozhodně nestačí.“ vysvětluje právník EPS Martin Fadrný.

Konference se účastní mimo jiné zahraniční experti

Hans Christiansen
Hlavní ekonom, Corporate Affairs Division, OECD

Hans Christiansen je přední světový odborník na korporátní řízení státem ovládaných společností. Je spoluautorem OECD směrnice pro dobrou správu státem ovládaných společností (Accountability and Transparency: a Guide for State Ownership). V současnosti pracuje na výzkumném projektu Státem ovládané společnosti ve světové ekonomice. Před příchodem do OECD působil například v Bance pro meznárodní platby. Pochází z Dánska.

Morten M. Kallevig
Bývalý náměstek generálního ředitele Odboru majetku Královského norského ministerstva obchodu a průmyslu

Morten M. Kallevig je odborníkem na vlastnickou politiku státu. Kromě funkce na ministerstvu obchodu a průmyslu, ze které odešel v červenci 2011, byl také členem pracovní skupiny pro korporátní řízení státem ovládaných společností při OECD. Jako expert a poradce se účastní řady mezinárodních konferencí k dobré správě státem ovládaných společností.

Mark Boyle
Provozní ředitel, Shareholder Executive, Department of Business Innovation and Skills

Expertní skupina Shareholder Executive byla zřízena v roce 2003, s cílem „zásadně vylepšit schopnosti a chování vlády jakožto akcionáře“. Shareholder Executive, kterou tvoří především experti na korporátní řízení, je přímo pověřena spravou části vládního portfolia firem, vedle toho poskytuje vládě expertízy a analýzy v oblasti korporátních financí.

Konference se koná v čase 13-17 h
New York University, Richtrův sál
Malé náměstí 11, Praha 1