Tisková zpráva

Ministři jednají nad špatným návrhem

Ve středu 28. 3. budou ministři z vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí jednat o návrhu zákona, kterým se má posílit odbornost členů dozorčích rad akciových společností ovládaných státem. Podle Ekologického právního servisu je návrh, který předložilo ministerstvo financí, nedostatečný, a výbor by jej proto měl vrátit ministerstvu k zásadnímu přepracování.

„Osvědčený způsob, jak zabezpečit, aby politici neobsazovali dozorčí rady podle přání pana Janouška a podobných „Mazánků“, je zřídit nezávislé nominační komise a zavést transparentní nominační procedury. Návrh ministerstva financí však obsahuje jen několik drobných a sporných opatření, které současnou praxi sotva změní. Pokud nejde jen o to odškrtnout si další bod v protikorupční strategii, mělo by jej ministerstvo přepracovat a vzít přitom v potaz doporučení OECD, “ řekl právník EPS Martin Fadrný.

Výhrady EPS k návrhu ministerstva financí:

  • Návrh je nedostatečný. Ministerstvo financí nechce využít žádný z existujících zahraničních modelů pro transparentní nominační procesy. Úředníci ministerstva prozatím navrhují jedinou věc: zveřejnit každý rok požadavky na odborné předpoklady pro výkon funkce. To je jistě správné, ale zdaleka to nestačí. Přitom existují příklady ze zahraničí, kde fungují tzv. nominační komise, jsou zde podrobně upraveny procesy výběru jak členů těchto komisí tak především výběru odborníků do dozorčích rad, vyhodnocování práce vybraných kandidátů a také způsob zveřejňování informací veřejnosti.
  • Návrh nesmyslně zapojuje do nominačního procesu justici. Návrh počítá s tím, že rejstříkový soud zhodnotí, nakolik daný kandidát předpoklady splňuje, a podle toho jej zapíše nebo nezapíše. Toto řešení je bohužel nefunkční – není možné si představovat, že soudy budou zkoumat, jestli pan XY má nebo nemá například odpovídající manažerské schopnosti nebo se orientuje na trhu s nějakou komoditou. Zhodnotit kandidáty musí samotná ministerstva nebo obce, měly by to ale udělat transparentně a zveřejnit, proč daný kandidát podle nich vyhovuje předem nastaveným kritériím. 
  • Návrh se týká pouze akciových společností. Návrh opomíjí státní podniky jako jsou např. Lesy ČR a „národní podnik“ Budvar.

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti