Tisková zpráva

Obyvatel Radvanic a Bartovic žaluje MŽP o odškodnění za znečištěné ovzduší

Dlouholetý bojovník za zlepšení stavu ovzduší na Ostravsku, Vladimír Burda, který se svou rodinou žije v Radvanicích/ Bartovicích, žaluje Ministerstvo životního prostředí za nečinnost.

Česká republika měla podle evropské směrnice a zákona o ochraně ovzduší již před jedenácti lety vypracovat tzv. akční plány, obsahující krátkodobá opatření směřující ke zlepšení stavu ovzduší v co nejkratší době. Tyto plány dodnes neexistují a tak je pan Burda se svou rodinou, stejně jako další tisíce lidí, nucen žít v oblasti, kde jsou pravidelně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu a pro rakovinotvorný benzo(a)pyren.

“Obávám se o zdraví své i celé rodiny. Nečinnost úřadů a předstíraní, že se něco řeší, nám působí i psychické problémy, zejména beznaděj. Odstěhovat se však kvůli rodinným a ekonomickým důvodům nemůžeme. Požaduji přiměřené zadostiučinění za újmu, kterou mě a mé rodině způsobuje nečinnost Ministerstva životního prostředí,” zdůvodňuje podání žaloby Vladimír Burda.

“Dlouhodobá nečinnost úřadů ve vztahu k nadlimitnímu znečištění ovzduší na Ostravsku je  nesprávným úředním postupem a tím i nezákonným zásahem do práv osob, dotčených důsledky tohoto stavu, což již dříve potvrdil Krajský soud v Ostravě i Nejvyšší správní soud. Poškození mají právo domáhat se náhrady,” uvedl advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti, který pana Burdu zastupuje.

Evropská směrnice zavázala Českou republiku k vydání akčních plánů a opatření, která povedou ke snížení znečištění v co nejkratší době, již při vstupu České republiky do EU v roce 2004. Nejprve tato povinnost dopadala na krajské úřady, se změnou zákona o ochraně ovzduší přešla na Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí sklízí kritiku také za obsah aktuálně připravovaných programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Podle organizací Čisté nebe a Frank Bold programy stále neobsahují účinná opatření, která by vedla ke snížení stavu znečištění pod úroveň imisních limitů. Aktuální návrh PZKO obsahuje pouze odkaz na zlepšení situace k roku 2020, ale žádným způsobem nespecifikuje, jakými kroky a v jakém časovém horizontu bude tohoto zlepšení dosaženo. Pokud Česká republika nepředloží jasný plán zlepšení kvality ovzduší, hrozí jí navíc od Evropské Komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce.

Kontakty pro média

Vladimír Burda
Spolek "VZDUCH"
+420 773 677 762
burda.vl@seznam.cz

Pavel Černý
Frank Bold Advokáti
+420 776 119 903
pavel.cerny@fbadvokati.cz

 

Spolek "VZDUCH"

Hlavním posláním spolku je prosadit zlepšení životních podmínek na Ostravsku. Členové sdružení usilují zejména o dodržování zákonem daných imisních limitů v obci Radvanice a Bartovice v Ostravě, ve které žije více než šest a půl tisíce obyvatel.

Vladimír Burda se stal finalistou kampaně “Hrdinou může být každý”: http://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/vladimir-burda-72.

Frank Bold

Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Poskytuje etické právní služby, chrání klienty před nezákonnými zásahy státu, zapojuje se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

Související informace