Tisková zpráva

ČR musí zlepšit ovzduší, jinak jí hrozí vysoké sankce

Evropská komise vydala upozornění, kterým vyzývá Českou republiku k urychlenému řešení znečištění ovzduší. Pokud Česká republika nepředloží jasný plán pro splnění požadavků směrnice, může jí hrozit od Komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce. Evropská Komise již dříve Českou republiku upozorňovala na překračování imisních limitů, Česká republika však nebyla dosud schopná předložit uspokojivá řešení situace.Dnes, 26. března, Evropská Komise vydala tzv. doplňující upozornění, ve kterém opět poukazuje na překračování imisních limitů a vyzývá Českou republiku k zavedení účinných opatření, která by omezila množství prachových částic (PM10) v ovzduší. Pokud ČR nepodnikne kroky ke zlepšení kvality ovzduší, musí počítat s tím, že Komise může vymáhat své požadavky u soudu. V případě, že by soud rozhodl ve prospěch Komise, hrozily by České republice vysoké pokuty.

Při vstupu do Evropské unie v roce 2005 začaly pro Českou republiku platit evropské směrnice, které mimo jiné stanovovaly i limity pro znečištění ovzduší prachovými částicemi. Tyto limity jsou v ČR dlouhodobě překračovány, zvláště v průmyslových oblastech (oblast Ostravska, Ústecka) a ve velkých městech (Praha a Brno).

V roce 2013 zahájila Evropská komise řízení s Českou republikou kvůli porušování Smlouvy o fungování EU, právě kvůli překračování imisních limitů prachu. Komise opakovaně upozorňovala Českou republiku, že nedodržuje stanovené limity a že by měla zavést efektivní opatření, která by vedla v co nejkratším čase ke snížení množství prachových částic v ovzduší.

Postup Komise potvrzuje, že problém znečištění ovzduší v ČR je závažný a již ho dále nebude možné ignorovat. Organizaci Frank Bold se nedávno podařilo obhájit u soudu práva občanů žijících v nejvíce postižených oblastech. Krajský soud v Ostravě potvrdil, že Moravskoslezský kraj postupoval nezákonně, když nezavedl opatření pro snížení množství prachových částic v ovzduší, čímž porušil práva občanů na příznivé prostředí a na ochranu zdraví.

„Postup Komise dokazuje závažnost situace přetrvávajícího překračování závazných limitů pro ochranu zdraví občanů. Evropský soud již několikrát potvrdil, že občané žijící v postižených oblastech mají právo od příslušných úřadů požadovat, aby byla přijata opatření ke zlepšení situace, a využít k tomu dostupných právních prostředků. Nedávné rozsudky z Ostravy následují tuto praxi a potvrzují právo občanů domáhat se svých práv právní cestou,“ komentuje postup Komise Kristína Šabová, právnička Frank Bold.

V podobné situaci jako nyní Česká republika se v říjnu loňského roku ocitly i jiné státy EU, Španělsko a Řecko, a v únoru 2015 pak Polsko, Komise jim na navržení opatření pro zlepšení ovzduší dala lhůtu dva měsíce.

Zdroje

Tisková zpráva Evropské komise
Zpráva o rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 

Kontakt

Kristína Šabová
tel. +420 720 565 672
kristina.sabova@frankbold.org

Autor

Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené