Tisková zpráva

Těžba v Turówě: Sedm požadavků na dohodu s Polskem, které ochrání českou krajinu

K důslednějšímu postupu při vyjednávání s Polskem o těžbě v hnědouhelném dole Turów dnes vyzvaly českou vládu expertní skupina Frank Bold a Sousedský spolek Uhelná. Podle obou organizací neměla vláda dost informací ani dost času připravit dohodu, která skutečně ochrání české zájmy. Vláda navíc postupuje netransparentně, když veřejnost dopředu neseznámila s podmínkami připravované dohody, která by měla vést ke stažení žaloby na Polsko u Soudního dvora EU. Organizace proto sestavily dokument se sedmi základními požadavky, na kterých by měla česká strana trvat.

Frank Bold a Sousedský spolek Uhelná společně vyzývají zejména k tomu, aby byla těžba přerušena, dokud se prokazatelně nezamezí jejím dopadům na české území, které se zhoršují každým dnem. Povinnost přerušit těžbu s ohledem na nevratné škody na životním prostředí a zdraví místních obyvatel nařídil Soudní dvůr EU již před třemi týdny, těžba ale stále probíhá. 

Právníci Frank Bold upozorňují, že Česká republika v tuto chvíli nemá k dispozici všechna data a informace nezbytné pro stanovení podmínek dohody, zejména nezná reálný vliv těžby na české území. Za těchto podmínek tak není ani možné vyhodnotit, která opatření jsou nezbytná pro to, aby bylo negativnímu vlivu těžby na české území zamezeno. Žalobu je možné stáhnout až poté, co polská strana prokáže, že obnovení těžby již nebude působit škody na českém území. Česká republika by zároveň měla k vyjednávání dohody přizvat Evropskou komisi, která se přidala k žalobě, a podporuje české nároky. 

„Vyzýváme vládu, aby neuzavírala ukvapenou dohodu v časovém presu, který vznikl proto, aby Polsko nemuselo platit sankce, nebo přerušit těžbu. V krátkém časovém období tří týdnů, které uplynuly od vydání předběžného opatření Soudním dvorem EU, není možné posoudit současný vliv těžby na české území a vyhodnotit požadavky, které jsou pro odvrácení dalších škod nezbytné,“ uvedla Petra Urbanová, právnička expertní skupiny Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje.  

„Dopady těžby pociťujeme na česko-polském pomezí už řadu let. Přitom stále nemáme důležitá data a informace. Narychlo sepsaná dohoda bez analýzy problému nemůže zájmy českých občanů dostatečně ochránit. Vláda by tak hrála s českou vodou, občany i životním prostředím dobrovolně ruskou ruletu,“ uvedl Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná, který se svou rodinou žije přímo v zasaženém regionu v Libereckém kraji.

Sedm požadavků na dohodu s Polskem, které ochraní českou krajinu

1. Nelegální těžba musí být bezodkladně přerušena, dokud se prokazatelně nezamezí jejím dopadům na české území

2. Musí být zjištěn a vyhodnocen skutečný dopad těžby na české území

3. Polsko musí předložit jiné alternativy plánu těžby, než je ten, který počítá s těžením do roku 2044 a přiblížením na 70 metrů od českého území

4. Polsko musí představit návrh opatření, která prokazatelně ochrání českou krajinu, zejména zabrání dalšímu klesání hladin spodních vod 

5. Česko musí požadovat další podmínky s konkrétními termíny plnění a sankcemi, které zajistí ochranu českého území po stažení žaloby

6. Česko musí pro vyjednávání o dohodě s Polskem stanovit podmínky, které jsou nepřekročitelné. Při jejich nesplnění musí v již započatých řízeních pokračovat.

7. Vyjednávání s Polskem musí probíhat v úzké koordinaci s Evropskou komisí

Podrobné požadavky najdete zde. Příloha k požadavkům ke stažení v pdf.

O dopadech těžby v Turówě na české občany si přečtěte na webu vodanebouhli.cz