Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Uvádíme na pravou míru: ANO nás neplatí a registr není dobrý byznys

V dnešním článku magazín Echo24 píše, že se Rekonstrukci státu “podařilo prosadit zákon o registru smluv a potom na něm začala vydělávat,“ a že jeden z garantů Rekonstrukce státu je „podle některých kritiků napojen na hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše (ANO).“ Rádi bychom tyto mýty uvedli na pravou míru:

Není to dobrý byznys

Strávili jsme 3 roky prosazováním zákona o registru smluv, který nemá ve veřejné správě většinovou podporu a jehož přijetí nebylo v žádném případě jisté. Politici se navíc pokoušejí zákon znovu otevřít a rozcupovat ho různými výjimkami. Nepodstoupili jsme takový náročný proces s vidinou, že z toho budeme mít možná jednou “dobrý byznys”, jak naznačuje Echo24.

Začali jsme školit v lednu 2016, kdy nás jako odborníky na registr oslovila společnost Otidea s žádostí o to, abychom odborně garantovali její seminář. Ukázalo se, že o semináře je zájem ze stran úředníků, proto i nadále školíme pro Otidea i jiné subjekty. Školení podporují lepší implementaci zákona a zamezují případné panice ze stran úředníků, která by podpořila „cupování“ zákona (domníváme se například, že by vznikl tlak úředníků na zrušení sankce neplatnosti).

Nemáme monopol

Školení nabízíme za běžnou tržní cenu. Nesnažili jsme se na něj získat nějaký grant - domníváme se, že by to bylo kontraproduktivní. Když někdo dostane službu zdarma, není zaručené, že ji využije a bude si jí vážit. Na cenotvorbu vzdělávacích agentur, pro které naši lektoři přednášejí, nemáme vliv.

O právní informace ze vzdělávacích školení mají zájem jak povinné subjekty, pro které je registr smluv novinkou, tak obce či města, které již smlouvy několik let zveřejňují dobrovolně, pravděpodobně jako doplnění metodické pomoci ze strany Ministerstva vnitra. Na školení nemáme monopol, proškolení nové právní úpravy nabízí cca desítka dalších subjektů - vzdělávací agentury a  advokátní kanceláře. Úřady školení samozřejmě využívat nemusejí, mohou registr používat i bez nich.

Vedle školení, která jsou placená, vykonáváme řadu dalších aktivit důležitých pro implementaci zákona, které můžeme poskytovat zdarma, protože na ně získáváme prostředky z jiných (veřejných) zdrojů.

ANO nás neplatí

Zpráva o financování Agrofertem je mýtus, který se rozšířil prostřednictvím stránek ekonomicky-denik.cz a kurzy.cz. Tyto subjekty přišly s tvrzením, že Rekonstrukce státu, jeden z nejznámějších projektů Frank Bold, je nepřímo financována firmou Agrofert Andreje Babiše prostřednictvím Fondu Otakara Motejla spravovaného Nadací Open Society Fund Praha. Fond Otakara Motejla (FOM) opravdu je jedním z mnoha našich donorů. Žádný dar či honorář od firmy Agrofert však nepřevzal. Podle vyjádření Nadace Open Society Fund Praha došlo v březnu 2014 k uzavření darovací smlouvy na 50.000,- Kč se společností Agrofert. Agrofert však ani po roce svůj závazek nesplnil a uvedenou částku na účet FOM nepřevedl. V červnu 2015 tedy Nadace od darovací smlouvy odstoupila. Více si o tom můžete přečíst zde.

Neplatí nás ani hnutí ANO, ani žádná jiná politická strana.

Jak jsme financovaní?

Společensky prospěšné aktivity Frank Bold Society, jako například online právní poradna, program Občan 2.0 nebo projekt Rekonstrukce státu, jsou financovány z těchto tří zdrojů:

· grantová podpora – asi 70 - 80 %

· vlastní komerční činnost (advokátní kancelář) – 10 - 20 %

· individuální soukromé dary – přibližně 10 %

Seznam našich grantových a soukromých dárců naleznete zde. O naší činnosti vydáváme každoročně výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva auditora.  Výroční zprávy zveřejňujeme online - k nahlédnutí zde. Od roku 2012 je auditována i naše advokátní kancelář - audity jsou k dispozici ve sbírce listin na serveru justice.cz. Veškeré finanční prostředky získané prostřednictvím darů pokrývají naši neziskovou činnost.

Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti je klasickou advokátní kanceláří vedenou pod Českou advokátní komorou, která část svého výdělku z běžných advokátních služeb daruje neziskové organizaci Frank Bold Society, zejména na aktivity mimo Rekonstrukci státu. Je jedním z mnoha dárců Frank Bold Society.

Peníze také nepřerozdělujeme žádným třetím stranám.