Tisková zpráva

Více peněz pro komunitní energetiku požadují developeři, obce i oficiální připomínková místa

Cestu k levnější energii a čistšímu vzduchu nabízí komunitní energetika, které však Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z Modernizačního fondu, odkud má být převážně financována, pouhých 1,5 % (zhruba 2,3 miliard korun) oproti původně plánovaným 4 %. Ke stovkám obcí, místních akčních skupin a nevládních organizací se proto připojily také desítky firem, developeři a některá připomínková místa. Všichni požadují navýšení financí na komunitní energetiku na 4 % (zhruba 6 miliard korun). Vládu jsme proto společně vyzvali k řešení.

K požadavku na zvýšení alokace na komunitní energetiku se připojilo celkem devět oficiálních připomínkových míst již v průběhu meziresortního připomínkového řízení. „Jako připomínkové místo hájící zájmy obcí jsme uplatnili nejvíce připomínek právě k Programu Komunitní energetika, kam by se mohly hlásit obce, jejich příspěvkové organizace, sdružení vlastníků bytových jednotek a další. Paradoxně do něj však jde zatím nejméně peněz, pouhé 1,5 % z celého objemu financí,“ vysvětluje výkonná ředitelka Sdružení místních samospráv ČR Jana Přecechtělová a dodává: "Komunitní energetika přitom představuje obrovský potenciál, klíčová je i podle Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu. Proto jsme v připomínkách požadovali navýšení alokace alespoň na 4 % prostředků Modernizačního fondu."

Projekty rozvíjející komunitní energetiku navíc mohou v budoucnu nahrazovat také některé části centrální sítě, k čemuž může vést odklon od využívání uhlí. “Zároveň je ale jasné, že dnešní rozsáhlé sítě nemohou přežít a jejich vybrané části budou nahrazovat právě komunitní projekty. Stále totiž platí, že jeden větší komín smrdí méně než několik menších. Proto je podpora komunitní energetiky velmi důležitá”, vysvětluje Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, proč kraj podporuje navýšení alokace pro program č. 8.

Vyšší podporu a snazší zařazení komunitní energetiky do svých projektů žádají také zástupci developerů. “Výraznější podpora může pomoci dosáhnout širšího využití energie z obnovitelných zdrojů v novostavbách developerských projektů. V současné době se jedná pouze o výjimečné instalace, a to především z důvodu nefungující ekonomické stránky věci. Pokud se podaří dostat do této oblasti více financí, může to významně pomoci s rozvojem smysluplných a udržitelných projektů,” říká Marek Vinter, předseda Asociace brněnských architektů a stavitelů.

Podle ředitele Asociace developerů České republika, Tomáše Kadeřábka, by vyšší podpora komunitní energetiky zlepšila situaci developerů, kteří se nyní ve snaze o moderní řešení budov  musí potýkat s řadou překážek. “Dosud zde zcela chyběla systémová podpora pro inovace a skutečně efektivní řešení. V současné době, kdy je globální pozornost upřena k řešení těchto problematik, a za prioritu jsou považovány i v České republice, by bylo velmi nešťastné přesouvat alokaci do jiných oblastí. Naopak je potřeba podpořit investory - státní, samosprávní i soukromé - aby v rámci České republiky uváděli v život moderní řešení,” uvádí.

Modernizační fond má za cíl podporovat i energetické úspory na budovách, a právě v rámci jejich renovací a staveb lze spatřovat velké synergie s komunitní energetikou. “Součástí zvyšování energetické účinnosti je i interakce budov mezi sebou a s jejich okolím včetně využití obnovitelných zdrojů. Jejich dostatečné a předvídatelné financování je cestou k systematickému plnění cílů EU v oblasti snižování emisí a především z hrozící ekonomické krize,“ potvrzuje Petr Zahradník, projektový manažer České rady pro šetrné budovy.

Požadavek na zvýšení finančních prostředků na 4 % z Modernizačního fondu není nijak přehnaný. Naopak se může stát, že při využití celého potenciálu komunitní energetiky ani tak nepůjde o dostatečnou částku. “Částku 4 % však navrhovali odborní konzultanti Evropské komise a samo ministerstvo s ní ještě v srpnu souhlasilo. Myslíme si proto, že se jedná o adekvátní navýšení,” říká za Frank Bold Society Karolina Gyurovszká.

Obecný programový dokument, který určuje procentuální rozdělení financí Modernizačního fondu vláda projedná v průběhu prosince. Podrobnosti následně schválí ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Kontakty pro média:

Karolína Gyurovszká
Policy and Advocacy Officer, Frank Bold
+420 777 996 837
karolina.gyurovszka@frankbold.org

Petr Zahradník
Projektový manažer, Česká rada pro šetrné budovy
petr.zahradnik@czgbc.org

+420 602 253 262

Jana Přecechtělová
Ředitelka, SMS ČR
precechtelova@smscr.cz

+420 725 866 763

 Marek Vinter
předseda Asociace brněnských architektů a stavitelů 
+420 731 193 170
vinter@mvinter.cz

 Jakub Unucka
1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
jakub.unucka@msk.cz

Tomáš Kadeřábek
Ředitel Asociace developerů ČR
tomas.kaderabek@wedevelop.cz