Tisková zpráva

Výzva Vládě: neudělujte bezplatné emisní povolenky

Dva miliony bydlících, hasiči a zaměstnanci veřejné dopravy vyzývají prostřednictvím organizací, které je zastupují, spolu s téměř tisícovkou jednotlivců, právníků a odborníků z nevládních organizací Vládu ČR k tomu, aby na svém středečním zasedání neschvalovala Žádost o přidělení bezplatných emisních povolenek energetickým firmám předloženou Ministerstvem životního prostředí.

Vláda České republiky bude ve středu rozhodovat o osudu 50 miliard korun. Ty budou v rámci Žádosti o přidělení bezplatných emisních povolenek předloženou MŽP buď bezplatně přiděleny velkým energetickým firmám v čele s ČEZem nebo využity na zmírnění rozpočtových škrtů a vloženy do fondu Zelená úsporám.

Za druhou možnost bojují zejména zástupci vládních resortů, kterým v rozporu s vyhláškou nebyla udělena možnost zúčastnit se meziresortního připomínkování žádosti, v čele s odborovými svazy a asociacemi nejvíce zasaženými vládními škrty. Podepsaly se pod společnou Výzvu Vládě ČR k nepřidělení bezplatných emisních povolenek velkým energetickým firmám, v níž vládu jasně vyzývají k neschválení Žádosti a využití výnosů z dražby emisních povolenek v rozpočtově nejvíce zasažených vládních resortech.

„Peníze nám chybějí zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany občanů před požáry a živelnými katastrofami. V roce 2012 bude příjem ze státního rozpočtu snížen o 1 374 274 Kč a v následujících letech růstově 2013 o 3 175 136 Kč a v roce 2014 o 5 695 177 Kč,“ zdůraznil tristní situaci signatář výzvy předseda OS Hasičů Zdeněk Jindřich Oberreiter.

„Navrhujeme směřovat vládní prostředky např. do energeticky vědomých rekonstrukcí bytových domů a zajistit dostatečné financování programu Nový Panel, který je doslova na pokraji „smrti“ a je naprosto neuvěřitelné, že není politická vůle podpořit nástroj s takovým růstovým potenciálem a veškerými pozitivními aspekty, které jsou s ním spojeny,“ poukazuje na chybějící peníze v rozpočtu další ze signatářů výzvy představitel Svazu českých a moravských bytových družstev zastupující 681 členů, která spravují zhruba 18 % bytového fondu v ČR s více jak 2 000 000 bydlícími Martin Hanák.

Podle signatářů výzvy by Vláda ČR měla dát při svém rozhodování přednost občanům z těchto důvodů:

  • příjem z vydražených emisních povolenek může být využit na zmírnění negativních dopadů úsporných opatření v nejvíce postižených resortech (školství, zdravotnictví, doprava, apod.),
  • dražbou emisních povolenek nedojde ke zvýšení cen elektřiny,
  • všechny členské evropské státy budou emisní povolenky povinně dražit, konkurenceschopnost ČR v oblasti energetiky tedy nijak neutrpí,
  • plánované investice do snižování emisí skleníkových plynů jsou motivovány především technickým stavem stávajících zařízení a zpřísněnou environmentální legislativou, nikoliv existencí bezplatných povolenek, s nejvyšší pravděpodobností tedy nebudou ohroženy,
  • bezplatné povolenky si výrobci elektřiny nemohou žádným způsobem nárokovat, naopak příslušné právní předpisy předpokládají, že vláda o ne/přidělení povolenek rozhodne až po zvážení svých rozpočtových priorit.

„Vláda se může rozhodnout povolenky vydražit, nemusí jimi pomáhat ziskovým elektrárenským firmám. Je to jen otázka priorit, které si určí. Domníváme se, že by se vláda před občany naprosto diskreditovala, pokud by si nechala ujít takový balík peněz, zatímco v oblastech, kde se to nejvíc dotkne lidí, škrtá a šetří,“ říká právník EPS Jan Šrytr.

Poznámky

Žádost o přidělení bezplatných povolenek pro využití  k investicím do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií a národní plán investic podle § 10a zákona č. 695/2004 Sb. k dispozici na webu MŽP.

Veřejnou výzvu Vládě ČR mohou podpořit také jednotlivci na: http://eps.cz/povolenky/, výzvu dosud podpořila téměř tisícovka občanů.

Projednání Žádosti je v rámci dodatku č.1 stanoveno na schůzi Vlády ČR dne 14.9.2011.

Autor

Jan Šrytr

Garant rozvojových projektů organizace, ředitel Frank Bold Energy