Tisková zpráva

Žádost o bezplatné povolenky schválena. Ale s úpravami

Evropská komise schválila českou žádost o bezplatné přidělení emisních povolenek v hodnotě přibližně padesáti miliard korun. Česká republika musela z plánu přidělování povolenek odstranit několik energetických projektů, které nesplňují podmínky evropských předpisů.

Evropská komise tak částečně uznala argumenty organizací, které se na ni po odeslání české žádosti obrátily.

„Z analýz, které jsme vypracovali pro Evropskou komisi, jednoznačně vyplynulo, že česká žádost se téměř kompletně míjela se smyslem právní úpravy. Spíše než jako investiční stimul k modernizaci energetiky poskytovala ČEZu a spol. možnost, jak si jednoduše přilepšit miliardami na úkor státního rozpočtu,” říká právník EPS Jan Šrytr.

„Komise ale nezveřejnila, na jaké projekty odmítla přidělit bezplatné povolenky a jaké naopak schválila. Bohužel tak platí, že povolenky, které mohly přinést peníze do státního rozpočtu, dostanou elektrárenské firmy, a veřejnost stále neví na co. Podle předběžných indicií se však škrty mohou týkat např. elektrárny ČEZu v Ledvicích nebo zařízení firmy Alpiq v Kladně,” říká Barbora Hanžlová z Centra pro dopravu a energetiku.

Nejedná se o definitivní tečku za kauzou bezplatných povolenek. Českou žádost ještě bude Komise přezkoumávat s ohledem na možné narušení hospodářské soutěže. 

Jana Hays z Candole Partners uvedla: „Přidělení volných povolenek a investiční plán se dotýkají také hospodářské soutěže na trhu s elektřinou. V této souvislosti Komise ještě českou žádost o bezplatné povolenky přezkoumává, zejména s ohledem na to, že některé navrhované investiční projekty by v souhrnu vedly k posílení postavení ČEZu na trhu. To je v rozporu se směrnicí o obchodování s povolenkami i s veřejným zájmem. Rozhodnutí, po kterém může český plán přidělování volných povolenek doznat dalších zásadních změn, lze očekávat v září.“

Autor

Jan Šrytr

Garant rozvojových projektů organizace, ředitel Frank Bold Energy