Tisková zpráva

Zmařená investice ČEZu v Prunéřově

Ekologický právní servis dnes vystoupil na tiskové konference pořádané Nadačním fondem proti korupci (NFPK), kde přednesl návrh řešení stávající situace a plán záchrany potenciálně zmařených investic.

„Skutečnosti prezentované zástupci NFPK podtrhují závažnost podezření spojených s projektem obnovy hnědouhelné elektrárny Prunéřov II. Jde zejména o protizákonný postup úřadů, nestandardně vysokou cenu projektu a závažné podezření ze střetu zájmů členů managementu ČEZ ve vztahu k dodavatelům projektu. Na rozdíl od ostatních korupčních kauz lze však situaci ještě ovlivnit a zachránit značnou část z 25-30 miliardové státní investice. Plyne z toho několik kroků pro Vládu ČR, která by z pozice vlastníka firmy měla zajistit nezávislé vyšetřování ekonomičnosti, hospodárnosti a účelnosti projektu rekonstrukce Prunéřova II, zpracovat hloubkovou a nezávislou analýzu stavu zásob uhlí a jejich srovnání s plánovanou životností a potřebami uhelných elektráren ČEZ. Dále by mělo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj (v souladu s §94 a násl. správního řádu) zahájit přezkum povolení pro projekt komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II, které bylo vydána na základě zmanipulované EIA, a před vydáním stanoviska důsledně přezkoumat manipulace s daty v řízení EIA pro DNT (povolení k další hornické činnosti DNT na období 2014 až 2029) a podmínit souhlasné stanovisko předložením detailní analýzy stavu zásob uhlí. A nakonec je nutné rozhodnout o ukončení činnosti Martina Romana v dozorčí radě společnosti ČEZ, vzhledem k podezření ze střetu zájmů a pokračujícímu vyšetřování,“ uvedl právník Ekologického právního servisu Jan Šrytr.