ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Dar prostřednictvím navýšení nadační jistiny omezuje využití prostředků

Aktuálně

V minulých dnech proběhly médii zprávy o bezprecedentním filantropickém příspěvku manželů Dvořákových české vědě formou navýšení nadační jistiny Nadace Experientia. Podobné dary však nesou i omezení jejich využití.

Navýšení nadační jistiny je netypickou formou daru finančních prostředků do nadace. Dochází totiž k limitaci volnosti v nakládání s takovými prostředky ze strany zvolené nadace.

Od standardního darování peněz se dar formou navýšení nadační jistiny liší tím, že s částkou, o kterou byla jistina navýšena, lze nakládat pouze tak, jak si přeje dárce. Částku, o níž byla jistina navýšena, tedy lze snížit pouze pokud dárce projeví vůli, že tak nadace může učinit. Bez takto projevené vůle lze peníze z nadační jistiny, o něž byla navýšena darem, využít jen za poskytnuté protiplnění tvořící nadační jistinu nebo v případě nenadálé a nepředvídatelné události. Dojít k tomu může tedy například při rekonstrukci budovy ve vlastnictví nadace nebo koupi nemovitostí za účelem vytvořit podmínky pro aktivity nadace. Pokud tedy dojde k navýšení nadačního kapitálu, je obecně potřeba tuto novou hranici finančních prostředků neustále udržovat a není možné prostředky využívat k plnění účelu nadace.

Běžným způsobem vložení finančních prostředků je vklad do ostatního majetku nadace. S ním může nadace libovolně nakládat v mezích svého účelu a již bez potřeby souhlasu příslušného dárce. Může tedy dle svého uvážení a za účelem co nejvyšší efektivity své činnosti prostředky používat. Oba zmiňované způsoby jsou však možné a každý z nich je určen pro jiné situace.