Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Ostravice: moderní obec pro rodinný život

Obec Ostravice je vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd a leží mezi nejvyššími horami – Lysou horou a Smrkem. 

Ostravici si - po nedaleké Čeladné - vyhlídli developeři. Skoupili pozemky a snaží se prosadit velké investiční záměry, které změní ráz obce a celé krajiny. Je postaveno golfové hřiště a do budoucna plánovány nové bytové domy na úpatí hor, megalomanský hotel a obchodní centrum.

Místním občanům se tyto vyhlídky nelíbí, založili proto spolekOstravice zelená a společně se snaží z Ostravice vytvořit moderní vesnici pro rodinný život.

Členové spolku důsledně monitorují postup developerských projektů, účastní se povolovacích správních řízení a vyjadřují se k budoucí podobě územního plánu Ostravice. Nevěří, že krátkozraké developerské projekty můžou být dlouhodobým přínosem pro obec. Za pravdu jim dává také vyjádření České komory architektů, která plánované projekty hodnotí jako „megalomanské“, „kýčovité“ a „jdoucí proti samotné podstatě krajinného rázu“.

„Soukromý developerský zájem není možné stavět nad celoevropský zájem ochrany přírody a krajiny. Pokud dostanou developeři zelenou, přijde Ostravice a její obyvatelé o hodnotnou část přírody. Namísto toho vyrostou bytové domy — fádní, anonymní a stejně prázdné jako v sousední Čeladné. Ostravice se stane satelitním a polarizovaným městečkem, kam se lidé pracující ve velkých městech jezdí akorát vyspat. Namísto přírody budou jen příjezdové cesty, sterilní trávníky, parkoviště a bytové domy,“ shrnuje Jiří Krpeš, předseda sdružení Ostravice zelená.

V katastru obce žije zvláště chráněný chřástal polní a nacházejí se zde cenné přírodní rezervace, které jsou záměry developerů ohroženy a ani úřady je ve svých rozhodnutích dostatečně nezohledňují.

„Až když jsem se přijel podívat do Ostravice, tak jsem zjistil, jak je celý záměr investora svou rozlohou obrovský. Desítky navrhovaných bytových domů a domků, hotel, obchodní centrum a již existující golfové hřiště s příslušenstvím mají zabrat velkou část obce. Myslím, že by byla na místě větší skromnost investora. Rád bych, aby Ostravice zůstala obcí vstřícnou a starostlivou ke svým občanům a beskydské přírodě, a ne pouze k movitým investorům a jejich klientele," dodává Libor Jarmič, právník z Frank Bold.

Naše pomoc občanům

  • Za více než 3 roky intenzivní spolupráce se podařilo zmapovat snahy investora, předložit úřadům zásadní argumenty a účastnit se důležitých řízení.
  • Školili jsme členy spolku, jak se účastnit správního řízení a získávat informace.
  • Zpracovali jsme strategii právního postupu.
  • Sepsali jsme několik podání ve správních řízeních k developerským projektům
  • Dodáváme zásadní právní argumenty.

Ostravice zelená

Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život. Cílem spolku je zdravá občanská společnost s vysokou životní úrovní a postupný rozvoj obce při současném zachování kvality života v čistém a klidném prostředí. Svou vizi občané naplňují vzájemnou spoluprací a účastí na veřejném životě.

Občanské sdružení Ostravice zelená je jedním z partnerů nového projektu Satelity právního ekoporadenství.

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“ www.swiss-contribution.czwww.nadacepartnerstvi.cz

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Pavel Franc

Frank Bold podporuje odpovědný development

Od začátku naší práce, kdy jsme jako studenti práv hájili občany či spolky před nešetrnými, bezkoncepčními a dlouhodobě neudržitelnými stavebními projekty, utekla spousta času, soudních sporů, výher i proher. Byla to i léta velkého rozvoje nás i celého developerského byznysu.  

Aktuálně

Dar prostřednictvím navýšení nadační jistiny omezuje využití prostředků

V minulých dnech proběhly médii zprávy o bezprecedentním filantropickém příspěvku manželů Dvořákových české vědě formou navýšení nadační jistiny Nadace Experientia. Podobné dary však nesou i omezení jejich využití. Navýšení nadační jistiny je netypickou formou daru finančních prostředků do nadace. Dochází totiž k limitaci volnosti v nakládání s takovými prostředky ze strany zvolené nadace.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Ostravice zelená

Komu se ozvat?

Jiří Krpeš