Žďár: inovativní nápady pro radnici

Už několik let předtím než vznikl spolek Žijeme Žďárem, jeho členové opravdu aktivně žili Žďárem nad Sázavou. Zajímali se, co se v jejich městě děje, a jak by se do rozhodování o něm mohli zapojit. Od založení spolku uplynulo teprve pár let a Žijeme Žďárem se už může chlubit například prosazením zveřejňování městských smluv na internetu nebo pravidelným pořizováním audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva. 

První, do čeho se pustili, bylo pravidelné chození na zasedání zastupitelstva. Brzy přišli na to, že aby mohli ovlivnit projednávání témat důležitých pro kvalitní život ve Žďáře, musí zapojit více lidí než jen hrstku nadšenců. Nejprve bylo třeba dostat do širšího podvědomí, co se na místní radnici děje. Podařilo se jim tedy přesvědčit zastupitele, aby se z každého zasedání pořizoval audiozáznam a zveřejnil se na internetu včetně záznamu, jak který zastupitel hlasoval. Žďárští se tak mohli jednoduše dozvědět, o čem se právě na radnici jedná.

Od získání pozornosti místních už byl jen krok k jejich zapojení. Spolek začal pořádat veřejné diskuse, kde mohly zaznít názory místních obyvatel na problémy jejich města. Aby se pak mohl spolek efektivně zapojit do územního plánování, posbírali jeho členové 300 podpisů pro připomínky k územnímu plánu a podali je na městský úřad. Tady se však nesetkali se vstřícností, úřad jejich připomínky z formálních důvodů nepřijal. Žďárští se proto obrátili na naše právníky, kteří vypracovali právní argumentaci a pomohli tak spolku dosáhnout zrušení usnesení městského úřadu. Jejich připomínky musely být uznány.

Motto Žijeme Žďárem: „Chceme město, které dobře komunikuje s občany, má sdílenou vizi rozvoje a je městem, ve kterém rádi s našimi rodinami žijeme.“

Nezůstali však jen u pouhého upozorňování na nedostatky vedení města, ale sami sestavili návrhy na zlepšení fungování města. V roce 2014 spolek spustil odvážný projekt – Rekonstrukce Žďáru – který se inspiroval celostátní iniciativou Rekonstrukce státu. Vypracovali 10 návrhů na zlepšení v nejproblematičtějších tématech města jako například zveřejňování smluv na internetu, zapojování občanů do rozhodování, územní plán či koncepce centra města.

„Rekonstrukce Žďáru je ambiciózní projekt, díky kterému je možné připomínat komunálním politikům jejich vlastní sliby a postavit je tak pod tlak veřejného mínění,“ vysvětluje stážista Jakub Sobocik.

Využili pak období před komunálními volbami v říjnu 2014 a obešli žďárské kandidáty s požadavkem, aby se zavázali k prosazování těchto návrhů ve svém funkčním období. Díky této iniciativě se už povedlo prosadit zveřejňování smluv na internetu.

„Lidé ze Žijeme Žďárem jdou svému městu příkladem – pravidelně informují občany on-line či v novinách o všech plánech i prosazování změn. Neskončili pouze u upozorňování na nedostatky, ale začali předkládat konstruktivní návrhy ke zlepšení, získali k nim podporu a následně je realizovali,“ popisuje fungování spolku Lukáš Prnka, právník Frank Bold.

Naše pomoc občanům

  • radili jsme ve věcech místního referenda o zákazu hazardu, zveřejňování smluv města na internetu a prodeje majetku města
  • na panelové diskusi jsme debatovali s občany, jak komunikovat s radnicí

Jak to vidí stážista Jakub Sobocik?

“Seznámení se s mechanismy fungování orgánů města a způsobů zapojení aktivních občanů, kteří se zároveň nechtějí stát politiky, se mi bude v mém budoucím životě určitě hodit.”

Spolek Žijeme Žďárem

Cílem spolku je vytvořit základní koncepci města a zapojit větší množství občanů do dění ve městě. Pořádají moderované diskuze občanů na aktuální témata za účasti odborníků, aktivně vstupují do aktuálních kauz, jednají se zastupiteli a úředníky, představují vlastní návrhy.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně

Dar prostřednictvím navýšení nadační jistiny omezuje využití prostředků

V minulých dnech proběhly médii zprávy o bezprecedentním filantropickém příspěvku manželů Dvořákových české vědě formou navýšení nadační jistiny Nadace Experientia. Podobné dary však nesou i omezení jejich využití. Navýšení nadační jistiny je netypickou formou daru finančních prostředků do nadace. Dochází totiž k limitaci volnosti v nakládání s takovými prostředky ze strany zvolené nadace.

Povedlo se Kristýna Špačková

Spustili jsme otevřený e-learningový kurz Práva občana a fungování obce

Společně se spolkem Nugis Finem jsme vytvořili webový kurz Práva občana a fungování obce určený pro veřejnost. Kurz je zdarma k dispozici na vzdělávací platformě nostis.org. Jeho cílem je předat studentům a zájemcům o komunální politiku znalosti o tom, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnosti má k dispozici občan, který chce od obce získat informace nebo s jejími orgány jedná například v rámci správního řízení. Odborným garantem kurzu je JUDr.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Žijeme Žďárem

Komu se ozvat?

Aleš Studený

Právník

Stážista

Jakub Sobocik