ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Delší výjimka pro Počerady na toxickou rtuť: zákonný limit překračuje trojnásobně

Aktuálně

O prodloužení výjimky pro uhelnou elektrárnu Počerady rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje. V praxi to znamená, že elektrárna může nadále vypouštět do ovzduší až trojnásobně vyšší množství rtuti než umožňuje zákonný limit. Výjimka pro Počerady, která má platit až do dubna 2027, je však podle expertů Frank Bold nezákonná.

Základní právní nedostatek aktuální žádosti je, že při posuzování dopadu neplnění limitu na životní prostředí a zdraví započítává jen dobu nové výjimky a hodnotí toto kritérium pozitivně. Tím se zdánlivě sníží negativní dopad výjimky a může vést k další podobné žádosti v roce 2027.

//mapy.cz/s/bebuhefesa
Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/bebuhefesa

„Postup provozovatele vykazuje znaky tzv. „salámové metody“. To znamená, že provozovatel elektrárny Počerady rozdělil velmi rozsáhlou výjimku do více menších celků a nyní ji předkládá krajskému úřadu po částech. Tento postup přitom správní soudy v řadě případů označily za nezákonný,” říká Eliška Beranová, právnička Frank Bold.

Úředníci krajského úřadu však bez větší argumentace přijali tvrzení provozovatele a výjimku prodloužili. Ve svém rozhodnutí ignorovali také opakovaná vyjádření České inspekce životního prostředí, která považuje navrženou dobu trvání návazné výjimky za příliš dlouhou. Elektrárna navíc získala prodloužení výjimky i navzdory původnímu slibu provozovatele, že první dva bloky budou limit splňovat už 30. června letošního roku.