ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold: senátor Valenta zkouší obejít pravidla pro financování volební kampaně. Co nám na tom vadí?

Aktuálně

Senátor Ivo Valenta jednou přímo a jednou nepřímo daroval ODS 3 miliony korun, čímž podle našeho názoru porušil zákon. Podali jsme podnět k prošetření a schytali od senátora ostrou reakci. Co že nám na jeho daru ODS vadí?

Jsme Frank Bold, stojíme za projektem Rekonstrukce státu a finanční dary pana Valenty politickým stranám nezkoumáme kvůli osobním antipatiím, ale proto, že prověřujeme dodržování pravidel vedení volební kampaně všech stran a jejich velkých dárců. Více se o tom dočtete na webu www.fervolby.cz, kde nás můžete sami upozornit na kampaň kterékoliv strany, u níž máte podezření na neférovost.

Za projektem Fér volby (a také za celou letošní reformou financování politických stran, kterou Rekonstrukce státu prosadila) je myšlenka, že předvolební kampaně by měly mít férová a pro všechny stejná pravidla, mělo by být vidět na to, odkud politické strany získávají finance a také že vliv bohatých podnikatelů na politiku by měl mít nějaké limity. Vysoké dary s sebou nesou riziko, že politická strana bude spíš než voličům sloužit svému bohatému sponzorovi a zájmům jeho firem. Proto je na výši daru nově limit a proto je také na internetu dohledatelné, kdo jakou stranu podporuje, díky povinně transparentním účtům a registraci dárců.

Jakmile jsme na to upozornili, že senátor Valenta se pohybuje na hraně těchto pravidel - a možná i za ní - schytali jsme ostrou reakci, ve které ovšem pan Valenta nevysvětluje, proč s obviněním nesouhlasí, a místo toho vrší špínu na nás. Klasika. Tak si zopakujme fakta:

  • Ivo Valenta daroval ODS 3 miliony Kč
  • Další 3 miliony darovala ODS Strana soukromníků, která je z 90 % financovaná panem Valentou
  • 3 miliony je limit na dar politické straně od jednotlivce v kalendářním roce a senátor Valenta tento limit obešel. My se domníváme, že nezákonně, a proto jsme podali podnět k prošetření.

Jednání senátora Valenty je podle našeho názoru obcházením zákona, neboť sice neodporuje výslovnému zákazu, ale směřuje k zákonem zakázanému přijetí daru od jednoho dárce nad celkový finanční limit. V situaci, kdy politické straně daruje dceřiná obchodní společnost a zároveň její mateřská společnost, označuje zákon tyto dary za dary od jedné osoby. Analogicky by se mělo přistupovat k situaci, kdy politické straně daruje jiná politická strana sponzorovaná fyzickou osobou.

Nic z toho pan Valenta ve svém článku neřeší a místo toho nás obviňuje, že sami své finance skrýváme. Neskrýváme, výroční zprávy spolku od roku 2000 jsou tady. Pan Valenta je četl, protože z nich cituje, ale v jiném odstavci zase píše, že své finance tajíme. Stejně lživým způsobem pak píše o našich aktivitách. Tak jen stručně:

Konečně, působí mimořádně trapně, pokud obvinění z netransparentnosti zaznívají z úst osoby pravomocně odsouzené za korupci ve fotbale, podle které „má mít každý chlap nějaký škraloup”. Frank Bold tedy v očích pana Valenty „není správným chlapem”. To se nám ulevilo.

 

Autor

Kristýna Vojtíšková, Václav Zeman