Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Grid Study II: nové scénáře odstavení českých uhelných elektráren

Aktuálně

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení studie konzultační společnosti Energynautics, kterou jsme představili v květnu. Nyní publikujeme nové, doplňující scénáře k této studii, opět od Energynautics. Nové scénáře ukazují, že česká přenosová soustava odstavení uhelných elektráren může zvládnout i tehdy, když:

  • V zimě budou po tři týdny trvat extrémní mrazy pod - 15 °C.
  • Dojde k odstavení jaderné elektrárny Dukovany do roku 2030.
  • V dalších evropských zemích (Polsko, Německo a Francie) bude snížená možnost exportu.
  • Dojde k nárůstu spotřeby z důvodu elektromobility a tepelných čerpadel.

Studie dochází k závěru, že stabilita sítě není zásadní překážkou pro přechod české energetiky od uhlí k obnovitelným zdrojům. Uvádí rovněž přehled doporučených opatření, která by zvýšila možnosti soustavy reagovat na výkyvy v produkci solárních a větrných elektráren pro jednotlivé scénáře. Jedná se mimo jiné o zvýšení možnosti teplárenských zdrojů ukládat teplo do zásobníků nebo o skladování bioplynu u bioplynových stanic. Těmito opatřeními by se zvýšil potenciál nasazení těchto zdrojů pro potřeby dispečerského řízení výkonu. Dalšího vylepšení lze dosáhnout optimalizací turbín u plynových zdrojů s kombinovaným cyklem.

Studie reaguje na aktuální evropský trend odklonu od uhelné energetiky a rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů. Tento trend často vyvolává otázku, zda náhrada uhelných elektráren zdroji, jejichž produkce je závislá na počasí, neohrozí stabilitu sítě a bezpečnost dodávek elektřiny. Vzhledem k rychlosti, jakou změny probíhají, je tato otázka na místě: podíl obnovitelných zdrojů na evropské výrobě elektřiny již činí 30 %, přičemž se za posledních deset let zdvojnásobil. Uvedený nárůst přitom zajišťují především větrné a solární elektrárny a zdroje na biomasu.

Citlivostní analýzu nechaly zpracovat organizace Frank Bold, Glopolis a Hnutí DUHA. Najdete ji zde: https://frankbold.org/o-nas/publikace/grid-study-ii

Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie