Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Přelomová studie: Po odstavení českých uhelných elektráren světla nezhasnou

Tisková zpráva ke zveřejnění nové studie o dopadech odstavení uhelných elektráren na českou elektrizační soustavu

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie [1] renomované konzultační společnosti Energynautics, kterou dnes na tiskové konferenci v Praze představil její hlavní autor Peter - Philipp Schierhorn. Studie Czech Power Grid Without Elektricity from Coal by 2030 vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost.

Český výtah ze studie:
http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/infolist-sit_bez_uhli.pdf
Celá studie v angličtině:
http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/czech_grid_without_coal_by_2030_fin_0.pdf

Základem studie jsou výsledky modelování, které provedli experti Energynautics pomocí vlastních softwarových nástrojů. Simulovali na počítačovém modelu chování sítě ve všech dnech roku s předpokladem zrychlení energetické transformace v České republice mezi dneškem a rokem 2030. Projevila by se především odstavením všech uhelných zdrojů provozovaných výhradně pro výrobu elektřiny. Podle předpokladů zůstanou v provozu pouze uhelné zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, jejichž hlavním cílem je zásobování velkých sídelních celků teplem, a kogenerační zdroje v průmyslových podnicích. Pro ty navíc bude zajištěno uhlí, kterým by se jinak zbytečně plýtvalo v nízkoúčinných elektrárnách.

Druhým významným rozdílem mezi předpoklady pro rok 2030 a současným stavem je nárůst výkonu obnovitelných zdrojů, především větrných a solárních elektráren, tedy zdrojů závislých na počasí. Model předpokládá nárůst výkonu větrných elektráren na 2050 MW (oproti 278 MW v roce 2017) a solárních elektráren na 5500 MW (oproti 2100 MW v roce 2017). Podle výsledků modelu tento nárůst stabilitu sítě neohrozí.

Hlavním výsledkem modelu, který testoval řadu parametrů sítě v patnáctiminutových intervalech, je zjištění, že ani po rozsáhlé transformaci nebude ohrožena bezpečnost dodávek spotřebitelům.

Studie také ukazuje, že ve včerejší bouřlivé debatě o omezení výjimek z limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren v Poslanecké sněmovně měli pravdu ti, kteří argumentovali, že útlum uhelných elektráren kvůli ochraně ovzduší neohrozí dodávky tepla a elektřiny ani stabilitu elektrizační soustavy. Bohužel včera nakonec vyhrálo neopodstatněné strašení, prospěšné uhelné lobby [2]. Přitom velmi kompromisní návrh Pirátů k zákonu o ovzduší by zdaleka nevedl k zavření všech elektráren, které by dle nové studie zavřeny bez problémů být mohly. Na základě dnešních informací může poslanecký omyl opravit ještě Senát.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA:

Není možné, aby Česká republika plnila Pařížskou dohodu a zároveň provozovala uhelné elektrárny v Počeradech, Chvaleticích nebo Dětmarovicích. Potřebný útlum uhelných elektráren bude znamenat významný zásah do systému. Zpráva o tom, že česká síť se bez uhelných elektráren může obejít, je důležitým vstupem do debaty. Poslanci včera unáhleně odmítli omezit znečištění z uhelných elektráren, senátoři však už mohou rozhodovat s vědomím zcela nových informací.

Kristína Šabová z Frank Bold:

Modelování expertů z Energynautics nastínilo možnosti pro rozvoj obnovitelné energetiky, jaké má stávající česká síť bez potřeb zásadních úprav. V oblasti práva a regulace však máme nedostatky. Chybí například vodítka pro volbu lokalit vhodných pro větrné elektrárny nebo právní úprava akumulace.

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku, členské organizace CEE Bankwatch Network:

“Všechny členské státy EU právě připravují Národní plány, které mají říci, jak země dosáhnou svých energeticko-klimatických cílů pro rok 2030. Dnes zveřejněná studie jasně dokládá, že se Česká republika nemusí rychlejší energetické transformace obávat a může si stanovit ambicióznější cíl pro rozvoj obnovitelné energetiky.”

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost:

“Česká energetická koncepce potřebuje přepracovat na základě impulsů z evropských cílů ve zvyšování podílu energie obnovitelných zdrojů v příštím desetiletí i nastupujících prvků akumulace energie. Studie ukazuje, že lze zvládnout stabilní chod sítě bez blackoutů i pomocí decentralizovaných řešení, mezi které patří také společná výroba elektřiny a tepla.”

Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis:

Výkon obnovitelných zdrojů v některých zemích narostl natolik, že pokrývají významnou část spotřeby. Během deseti let, v období 2007 až 2017, se podíl obnovitelných zdrojů v Evropské unii na celkové výrobě zdvojnásobil a činí už 30 procent. Zkušenosti ze zemí s vysokým podílem zdrojů závislých na počasí ukazují, že je lze efektivně využít, aniž by byla ohrožena spolehlivost zásobování zákazníků. Energynautics spočetli, že je to možné i u nás - a ČR by dokonce mohla zůstat zemí s převažujícím vývozem elektřiny.”

Kontakty:

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Klára Sutlovičová, Glopolis, vedoucí klimatického programu, 702 145 177, sutlovicova@glopolis.org
Kristína Šabová, Frank Bold, 720 565 672, kristina.sabova@frankbold.org
Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, 737 128 471, martin.sedlak@allies.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Peter-Phillip Schierhorn: Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030: possibilities for integration of renewable resources and transition into a system based on decentralized sources, Energynautics 2018, ke stažení zde: http://bit.ly/grid-cz

[2] Tisková zpráva Hnutí DUHA z 23. 5. 2018: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetsina-poslancu-dala-prednost-uhelne-lobby-pred-zdravim-energetickou-politikou-statu

Autor

Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené