Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Modernizační fond: V projektech za bilion je největší poptávka po podpoře malých obnovitelných zdrojů

Aktuálně

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhodnotil tzv. předregistrační výzvy, které skončily 1. 2. 2021. Předběžný zájem o podporu z Modernizačního fondu ve výzvách projevilo přes 3000 subjektů, které přihlásily více než 9000 projektů. Celková hodnota přihlášených projektů přesáhla 1 bilion korun. Výzvy se týkaly prvních tří programů Modernizačního fondu, tedy teplárenství, obnovitelných zdrojů a průmyslu. V nejštědřeji podpořené části zájem nových energetických hráčů několikanásobně překonal zájem těch stávajících, i když mají paradoxně dostat méně peněz.

Podle aktuálních informací bude v návazných ostrých výzvách k dispozici do července 7 miliard korun. Čtyři miliardy z této částky nabídne program č. 2 Nové obnovitelné zdroje v energetice. K dalšímu navýšení prostředků na letošní rok pravděpodobně dojde po říjnovém zasedání Evropského investičního výboru. Ministerstvo životního prostředí také avizovalo, že ke konci letošního roku bude vyhlášena předregistrační výzva pro program č. 8 Komunitní energetika.

Uzavřené předregistrační výzvy v bodech

  • Celkové náklady na realizaci všech přihlášených projektů dosáhly 1 035,5 mld. Kč, z čehož 221 mld. Kč tvoří projekty v teplárenství, 73 mld. Kč v průmyslu a 741,5 mld. Kč jsou projekty obnovitelných zdrojů.

  • Největší zájem o projekty obnovitelných zdrojů byl ve Středočeském (1 194) a Moravskoslezském (1 082) kraji. 

  • Nejvíce projektů obnovitelných zdrojů bylo přihlášeno v kategorii do 1 MW instalovaného výkonu - celkem 5 391 projektů. Elektrárny nad 1 MW byly přihlášeny v 3 833 projektech.

  • Mezi žádostmi o podporu obnovitelných zdrojů dominovaly fotovoltaické elektrárny. Nejvíce projektů počítalo s využitím střešních ploch a fasád (5 935), následovaly projekty pozemní fotovoltaiky (3 015) a také tzv. agrivoltaiky (818). 

  • Zhruba 43 % projektů obnovitelných zdrojů počítá s bateriovým úložištěm.

  • Bylo podáno rovněž menší množství projektů zaměřených na větrné (256), malé vodní (177) a geotermální (38) elektrárny. 

Malí hráči několikanásobně překonali velké

Největší část Modernizačního fondu (38,7 %) je věnovaná programu č. 2 RES+, z něhož má být podpořen rozvoj obnovitelných zdrojů. Na základě kontroverzního rozhodnutí MŽP je program č. 2 rozdělen tak, že jeho většina (60 %) má připadnout stávajícím energetickým společnostem, které mají povinnost nakupovat emisní povolenky - tzv. “subjekty 10c”. Zbytek (40 %) má být určen pro všechny ostatní subjekty a menší či začínající hráče na energetickém trhu. 

Ze zatím neveřejných informací, které SFŽP poskytl expertům Frank Bold, vyplývá, že stávající energetické firmy přihlásily mnohem méně projektů, než zbytek účastníků. Předregistrační výzvy pro obnovitelné zdroje se zúčastnilo 153 subjektů 10c, zbývajících subjektů se přihlásilo 2 739. Subjekty 10c zároveň přihlásily 688 projektů (v průměru 4,5 projektů na jednoho žadatele) s celkovými náklady 120 mld. Kč. Ostatní účastníci přitom předložili 7 575 projektů (v průměru 2,8 na žadatele) s celkovými náklady 621 mld. Kč. To znamená, že pokud by opravdu 60 % programu č. 2 připadlo stávajícím energetickým společnostem, měly by mezi sebou mnohem menší konkurenci a měly by mnohem větší šanci na získání podpory pro své projekty. 

Předregistrační výzvy měly sloužit ke zjištění zájmu o podporu z Modernizačního fondu v jednotlivých oblastech. Ukázalo se, že největší poptávka je po podpoře malých obnovitelných zdrojů - fotovoltaických elektráren do 1 MW výkonu, zejména na střechách a fasádách budov. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí nyní mohou reagovat a přiřadit těmto projektům v “ostrých” výzvách více finančních prostředků,” řekla Laura Otýpková, právnička expertní skupiny Frank Bold

Právě odborníci z Frank Bold se v prosinci a v lednu zaměřili na informování obcí a malých a středních podnikatelů o možnostech předregistrační výzvy, protože se k nim jinak informace z ministerstva dostávaly jen málo a neúplně. Ve Frank Bold vznikl také zdarma dostupný online nástroj, který usnadňoval vyplnění registračního formuláře. Využilo ho přibližně 1200 projektů o celkovém výkonu 950 MW a s odhadovaným objemem investic 67 miliard korun.

Modernizační fond je finanční nástroj Evropské unie, který má sloužit k transformaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů. Finanční prostředky v němpocházejí z prodeje emisních povolenek. Během let 2021-2030 bude v Modernizačním fondu v ČR k dispozici zhruba 200 miliard korun. Ty budou rozděleny mezi devět hlavních programů, mezi něž patří například obnovitelné zdroje, transformace teplárenství, energetická účinnost nebo komunitní energetika. 


Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie