ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Návrh novely Lex OZE 2 je tady: stavět se na něm dá, nedostatky můžou napravit poslanci

Aktuálně

Novou verzi návrhu energetického zákona, tzv. Lex OZE 2 včera po dlouhém otálení schválila vláda. Oproti původně jednoduchému návrhu, který měl ambici být jedním z nejlepších v Evropě, přibyla omezení, která mohou vznik a rozvoj energetických společenství komplikovat. Pozitivní však je, že novela umožní fungování komunitní energetiky a dílčí ustanovení lze stále opravit v Poslanecké sněmovně.

„Schválení novely vládou je zásadní krok k energetické bezpečnosti a soběstačnosti obyvatel Česka. I když lze na návrhu kritizovat řadu ustanovení, dá se na něm stavět a poslanci mají nyní šanci zbývající zásadní nedostatky odstranit. Podobně jako komunitní zahrady, sdílená kola nebo sousedské komunity budou už brzy i energetická společenství běžným způsobem, jak být efektivnější, ušetřit a propojit místní komunitu," říká Laura Otýpková, vedoucí sekce Odpovědná energie ve Frank Bold.

Návrh zákona je na energetická společenství v mnoha ohledech příliš přísný a místy neodpovídá realitě již vznikajících komunit. Týká se to zejména podmínky disponovat nejvíce 10 % hlasovacích práv, což je problematické  například pro chystané projekty obcí, které budou většinovým investorem a především iniciátorem komunitní energetiky v Česku. V praxi to obce odradí od toho, aby elektřinu se svými občany sdílely. Plány obcí ohrožuje také vyřazení příspěvkových organizací ze členství ve společenství pro obnovitelné zdroje. 

Pro společenství návrh novely zavádí mnoho byrokratických bariér, které jsou v porovnání s ostatními předpisy v energetice velmi přísné. Týká se to například velmi krátké výpovědní doby členství v délce 1 měsíce (u běžného dodavatele elektřiny činí výpovědní lhůta 3 měsíce) nebo pokuta až 15 000 000 Kč pro společenství při porušení banálních povinností, kterou je například nepřesné vedení seznamu členů společenství.

Právě tyto nedostatky bude nutné v Poslanecké sněmovně opravit, abychom v Česku skutečně nastartovali rozvoj komunitní energetiky a přispěli tak k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů a dali občanům šanci zabezpečit si dodávky elektřiny sami.