ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pro komunitní energetiku bude letos zásadní přechod do praxe, upozorňuje právnička Eliška Beranová

Aktuálně

Ačkoliv v české legislativě ukotvuje komunitní energetiku novela energetického zákona Lex OZE 2 už od ledna, v praxi bude sdílení možné až o půl roku později. V novele je totiž navázané na zahájení činnosti Energetického datového centra (EDC) od 1. července. Jak bude ve skutečnosti celý systém sdílené energie fungovat konkrétně stanoví chystaná vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ). 

„Prováděcí předpisy jsou klíčové pro vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí pro vznikající komunitní projekty. Nyní připravený přechodný model sdílení elektřiny nevznikl v úzké spolupráci s těmito komunitami a vykazuje proto některé nedostatky, které omezují inovace a optimální ekonomický provoz. S ohledem na to by bylo vhodné poskytnout komunitám právně závaznou záruku, že do 1. 7. 2026 vstoupí v platnost flexibilnější model sdílení elektřiny, který již současná omezení nebude obsahovat,” upozornila Eliška Beranová, právnička Frank Bold.

Přechodný model sdílení elektřiny totiž umožňuje elektřinu rozdělovat pouze staticky. Od 1. 7. 2024 sice budou moci energetická společenství elektřinu sdílet, ale jen méně výhodným způsobem.

Aby energetická společenství nevznikala pouze na papíře, ale byla především funkční, dlouhodobě  prosazuje Unie komunitní energetiky, jejíž členem a iniciátorem je expertní skupina Frank Bold. 

Čtěte dále