ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Reakce: Trestní oznámení kancléře Mynáře na Rekonstrukci státu a Frank Bold je zcela nesmyslné

Aktuálně

Kancléř Vratislav Mynář dnes oznámil záměr podat trestní oznámení na Rekonstrukci státu a Frank Bold. Podle tiskové zprávy Hradu nás podezírá toho, že jsme se dopustili křivého obvinění tím, že jsme na něj podali trestní oznámení kvůli možnému zasahování do nezávislosti soudu v návaznosti na zveřejnění informací o jeho schůzkách se soudci Baxou a Šimíčkem. 

Analyzovali jsme dostupné informace zveřejněné v médiích a došli k právnímu závěru, že popsané jednání kancléře Mynáře vykazuje znaky trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. Existovalo tedy důvodné podezření, že tento trestný čin mohl být spáchán. Považovali jsme proto za nezbytné postoupit naše závěry Policii České republiky formou oficiálního podnětu. Nikde jsme však neuváděli tvrzení, že kancléř Mynář spáchal trestný čin, jelikož to může posoudit pouze nezávislý soud. Posoudit to můžete sami, tady je text trestního oznámení a také plné znění naší právní analýzy

Křivého obvinění jsme se s nadsázkou řečeno dopustit ani nemohli. Lze se jej totiž dopustit podáním trestního oznámení pouze v případě, že by byly v trestním oznámení vědomě uvedeny nepravdivé údaje. To v daném případě zjevně nenastalo, neboť v trestním oznámení jsme uvedli pouze informace z veřejných zdrojů, u nichž nebyl důvod pochybovat o jejich pravdivosti. Lze navíc dodat, že jsme se zaměřili opravdu jen na fakta, která v té době veřejně nezpochybňoval ani kancléř Mynář. 

Závěrem je dobré zastavit se nad slovy tiskové zprávy o "financování pochybné právní analýzy". Žádné aktivity Rekonstrukce státu nejsou financovány z veřejných peněz, tudíž z nich nemohla být financována ani dotčená analýza. Rekonstrukce státu nečerpá z dotačních ani grantových programů ze státního rozpočtu ani dalších veřejných zdrojů. Aktivity naší platformy financují převážně soukromí dárci. Všechny dárce naší platformy najdete na transparentním účtu.

Rekonstrukce státu podala trestní oznámení na kancléře Mynáře 6. února 2019. Nezávislé rozhodování soudů je jedním ze základních demokratických principů, které platforma Rekonstrukce státu hlídá v rámci občanské výzvy Mantinely demokracie. Pečlivě jsme proto vyhodnotili veřejně dostupné informace o schůzkách kancléře Mynáře se soudci Šimíčkem a Baxou. Podrobnosti najdete tady.