ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Směrnice o udržitelných hodnotových řetězcích schválena. Ovlivní ale méně firem

Aktuálně

Rada Evropské unie minulý týden schválila značně zredukovanou verzi směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Oproti původnímu návrhu totiž schválená verze přináší povinnost identifikovat a řešit dopady na lidská práva a životní prostředí v dodavatelsko-odběratelských (neboli hodnotových) řetězcích jen pro omezený počet firem. Nová pravidla se podle odhadů budou týkat zhruba 0,05 % firem v EU. Evropský parlament bude o směrnici hlasovat v dubnu.

„Belgickému předsednictví Rady se podařilo přijmout jednotný přístup k větší udržitelnosti a zamezení vykořisťování v globálních hodnotových řetězcích. Podařilo se tak zabránit situaci, kdy by společnosti působící napříč EU museli dodržovat různorodou vnitrostátní legislativu.Škrty ve znění směrnice však zanechávají hořkou pachuť. V důsledku omezené působnosti pravděpodobně sníží pozitivní dopady na lidi pracující v dodavatelských řetězcích společností a zpochybní spolehlivost a legitimitu standardních rozhodovacích procesů EU," komentuje Julie Otten, Policy Officer ve Frank Bold

Obsah směrnice je založený na principech náležité péče podniků definovaných v mezinárodních standardech OSN a OECD. Dokument tak přináší pravidla pro identifikaci a posouzení negativních dopadů na životní prostředí a lidská práva ve vlastní činnosti firem, jejich dodavatelských řetězcích a obchodních vztazích a zamezení, prevenci nebo zmírnění identifikovaných dopadů.

Společnosti tedy budou muset identifikovat a případně řešit negativní dopady v celém svém dodavatelském řetězci a také u přímých partnerů zajišťujících distribuci jejich služeb a produktů (původní návrh zahrnoval celý odběratelský řetězec). Směrnice zároveň poskytuje seznam opatření, který firmám pomůže zvolit vhodný přístup k řešení identifikovaných problémů.

Ve schválené verzi směrnice zůstala pro společnosti povinnost implementovat klimatické tranziční plány (také dekarbonizační plány) v souladu s požadavky směrnice CSRD. I přes značné omezení své působnosti představuje směrnice první krok k udržitelnějším dodavatelským řetězcům firem působících v EU.