Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Články v rubrice Aktuálně

Aktuálně Filip Gregor

Malé a střední podniky potřebují jasný návod, aby zvládly přechod na udržitelnost

Jsou základem ekonomiky, představují největší zdroj inovací, zaměstnanosti a reprezentují příležitosti růstu směrem k ...

Aktuálně Anna Michalčáková

Energetická transformace je příležitost pro všechny, využijme ji naplno

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie nezbytný k naplnění klimatických cílů v ČR je podmíněný vznikem předvídatelného legislativní...

Aktuálně Filip Gregor

Jaká data o udržitelnosti budou firmy a investoři reportovat? Průvodce novou legislativou EU

Prošli jsme stovky stran technických dokumentů a připravili ucelený přehled reportovacích požadavků o udržitelnosti podle...

Aktuálně Petra Urbanová

7 nejčastěji kladených otázek a mýtů kolem řešení těžby v Turówě

Z úst politických představitelů často zaznívají argumenty nebo komentáře, které zkreslují nebo dezinterpretují podstatu problému...

Aktuálně David Povolný

Těžba v Turówě: Sedm požadavků na dohodu s Polskem, které ochrání českou krajinu

K důslednějšímu postupu při vyjednávání s Polskem o těžbě v hnědouhelném dole Turów dnes vyzvaly českou vládu expertní skupina...

Aktuálně David Povolný

Kompas firem na cestě k udržitelné ekonomice: taxonomie a evropské standardy reportingu

„Přichází naprosto bezprecedentní změna ekonomiky a i malé zpoždění v českém prostředí může mít zásadní důsledky pro...

Aktuálně Filip Gregor

Udržitelnost ve stavebnictví - na co se firmy potřebují připravit

Přechod Evropské unie na udržitelné fungování zasahuje do všech oblastí ekonomiky a stavebnictví je jedním z důležitých sektorů....

Aktuálně Michal Kuk

Jak na spolky dopadá zákon o skutečné evidenci majitelů?

Od 1. června vešel v účinnost nový Zákon o evidenci skutečných majitelů. Ačkoli to nemusí být intuitivně zřejmě, tato evidence se...

Aktuálně David Povolný

Zveme na pokračování série BOLD FUTURE: 23. června pokračuje druhým webinářem pro samosprávy

Do českého prostředí přichází sílící světový trend - udržitelné stavitelství. Nová výstavba se začíná koncipovat v širších...

Novější články   Starší články

obcan-20-1.tpl.ph

RSS