ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

V Rožnově se další hypermarket zatím stavět nebude

Občan 2.0

Právníci Frank Bold pomohli uspět spoku Zdravý Rožnov v žalobě proti územnímu rozhodnutí k obchodnímu domu Kaufland.

Obchodní dům se měl stavět v Meziříčské ulici, tedy v obytné části města nedaleko centra, která trpí zhoršenou kvalitou ovzduší. Hrozilo, že  by do města přivedl další automobilovou dopravu a šance na brzké zlepšení ovzduší by tím podstatně klesly. To byl hlavní důvod, proč velká část obyvatel města se stavbou nesouhlasila a proč se proti ní ve správních řízeních angažoval také spolek Zdravý Rožnov.

Stavební úřad vydal hypermarketu územní rozhodnutí, ktreré krajský úřad potvrdil, a to navzdory námitkám obyvatel a spolku týkajících se rizika zhoršení čistoty ovzduší a hladiny hluku. V březnu 2014 proto podal Zdravý Rožnov správní žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu. Nyní, po dvou letech, dal soud spolku za pravdu a předmětné rozhodnutí zrušil coby nezákonné. 

Právnička Hana Sotoniaková na základě jednání u soudu dodává: „V rámci procesu EIA nebylo dostatečně zdůvodněno, proč jsou v rámci rozptylové studie dopady obchodního domu hodnoceny pouze na základě matematických výpočtů místo údajů ze skutečných měření z Rožnova. Současně stavební úřad i krajský úřad námitky spolku týkající se emisního a hlukového ztížení území dostatečně nevypořádaly.“

Předsedkyně spolku Aneta Valasová v tiskové zprávě spolku uvedla: „Nyní ještě čekáme na písemné odůvodnění rozsudku, které bude poměrně důležité pro další vývoj tohoto území a celé kauzy. Ale rozsudek je určitě dobrou zprávou pro všechny, kteří na tomto tématu pracují už šestý rok.“ 

Kromě Hany Sotoniakové se na případu podíleli ještě další právníci Frank Bold: Libor Jarmič, Pavel Černý, Lukáš Prnka, Jana Kravčíková a stážistka Tereza Domčíková.

Pro úplnost: Zdravý Rožnov patří mezi partnery bezplatné právní poradny Frank Bold, nicméně zmíněná žaloba proti územnímu rozhodnutí byla předmětem komerční spolupráce s Frank Bold Advokáty