Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Mimosoudní vyrovnání s Dymosem

Povedlo se

Právníci programu GARDE sdružení EPS podali žalobu proti stavebnímu povolení továrny na výrobu autosedaček Dymos, subdodavatele nošovické automobilky Hyundai. 

Důvodem žaloby byl mimo jiné fakt, že Dymos až po vydání stavebního povolení oznámil, že ve své továrně hodlá rozšířit výrobu a vedle montovny zde umístit také environmentálně problematickou linku na výrobu polyuretanových výplní sedaček.

Hlavním motivem žaloby GARDE - EPS proto bylo zamezení opakování tohoto systémového problému, známého též jako tzv. salámová metoda, kdy investor nejprve postaví nekontroverzní části projektu a poté si zažádá o povolení realizovat problematické aktivity, bez kterých se projekt neobejde. Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: „Když investor použije salámovou metodu, je pro něj daleko méně obtížné získat následná povolení, mj. i proto, že úředníci se dostávají do obtížné pozice: investice je podporována státem či místními politiky, tedy de facto jejich zaměstnavatelem, přičemž rozhodnutí úředníků může znamenat miliardové ztráty či dodatečné náklady.“

Krajský soud v Ostravě žalobě GARDE – EPS přiznal v červnu 2008 tzv. odkladný účinek,[3] což znamená, že do konečného rozhodnutí soudu Dymos nesměl ve stavbě své továrny pokračovat. Dymos se proto obrátil na GARDE – EPS s návrhem na jednání o mimosoudním vyrovnání. Na základě zkušeností s automobilkou Hyundai v Nošovicích, která opakovaně porušovala stavební zákon, když stavěla své haly a další objekty v rozporu se stavebními povoleními, si GARDE – EPS sám ověřil informace o nově navrhované technologii v Dymosu a jejích dopadech na životní prostředí. Dle těchto zjištění dopady nemají být významné a podle všeho motivem použití tzv. salámové metody byla skutečně pozdní změna rozhodnutí Dymosu o organizaci výroby.

Ve vztahu k environmentálním dopadům provozu závodu Dymos, které měly být posuzovány v rámci řízení EIA, byly nalezeny možné rezervy v otázce energetických úspor. GARDE – EPS se proto rozhodl na návrh mimosoudního vypořádání sporu přistoupit. Obsahem dohody jsou následující body:
* Dymos si nechá specializovanou společností podle svého výběru zpracovat studii energetických úspor svých provozů,
* Na základě studie pak Dymos investuje nejméně 10 milionů Kč do energetických úspor dle doporučení uvedené studie energetických úspor,
* Dymos realizuje doporučení akustické studie, která je součástí dokumentace pro stavební povolení, tj. provede navrhovaná protihluková opatření na své továrně.

EPS z této dohody neplyne žádný přímý ani zprostředkovaný finanční prospěch. Na základě zkušeností s jednáním a automobilkou Hyundai a zejména s jejím porušováním zákonů a Deklarace porozumění,[4] jsou však závazky Dymosu jasně definovány a jejich neplnění je sankcionovatelné smluvní pokutou.

Právník GARDE – EPS Pavel Franc k tomu dodává: „K uzavření smlouvy jsme dospěli po zvážení všech aspektů ochrany lidského zdraví a životního prostředí související s daným provozem. Důležitým aspektem pro naše rozhodnutí bylo také to, že nás Dymos přesvědčil o tom, že jeho úmyslem skutečně nebylo obcházet zákony České republiky. V neposlení řadě bylo významné to, že Dymos přijmul náš požadavek na vysokou smluvní pokutu v případě, že své závazky nedodrží.“ EPS po podpisu smlouvy vzalo svou žalobu proti stavebnímu povolení na Dymos zpět, a soud následně řízení zastavil. Smlouva mezi EPS a Dymos je zveřejněna, ostatně tak jako veškerá oficiální korespondenci týkající se kauzy Hyundai, na webových stránkách www.responsibility.cz.

Autor

Jiří Nezhyba

Partner a advokát ve Frank Bold Advokáti