Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Náchod: územní rozhodnutí pro obchodní centrum zrušeno

Povedlo se

Krajský úřad vyhověl občanům a zrušil územní rozhodnutí na stavbu obchodního centra Náchod. 10 000 m2 rozlehlý hypermarket chce investor postavit na místě bývalé textilní továrny Tepna.

Spolek Sbor dobrovolných občanů, se kterým spolupracujeme a kterému jsme pomáhali sepsat odvolání, věří v lepší využití území. Zatímco hypermarket by přivedl do oblasti nadměrnou dopravní a hlukovou zátěž, ohrozil drobné podnikání a vylidnil centrum města, smíšená zástavba s drobným podnikáním a službami naváže na historické centrum, organicky jej propojí s další zástavbou a poskytne pestrou práci mnoha místním. Počítá s ní navíc i návrh územního plánu.

Dle názoru občanů není záměr, který byl předložen investorem, v souladu s urbanistickou koncepcí územního plánu. Právě urbanistická koncepce stanovuje základní účel a smysl využití území a tvoří základní východiska, v jejichž světle je potřeba vykládat soulad záměru s územním plánem.

Krajský úřad dal za pravdu občanům v tom, že se "stavební úřad dostatečně nezabýval posouzením záměru na umístění stavby Obchodní centrum Náchod s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území ve smyslu § 90 písm. a) a b) stavebního zákona.“ V rámci nového projednání bude stavební úřad muset posoudit a pečlivě odůvodnit, zda je záměr obchodního centra skutečně v souladu s územním plánem, charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot.

Dalším důvodem pro zrušení rozhodnutí byla chybějící hluková studie. Posouzení budoucí hlukové zátěže musí být totiž řešeno již při umístění stavby v území.

Občané ze Sboru dobrovolných občanů chtějí, aby byl Náchod pro své obyvatele lákavým místem k životu a setkávání a neváhají tomu obětovat svůj volný čas a energii. Právně je podporujeme v jejich úsilí a těší nás, že byli v tomto případě úspěšní.

„Územní plán nejsou jen regulativy. Je to ucelený dokument, který dává nové výstavbě určitý řád a smysl v celkovém kontextu fungování města. Rozhodnutí krajského úřadu proto vítáme a znamená pro nás i velkou úlevu, neboť se dá vnímat i jako potvrzení tohoto našeho názoru,“ hodnotí úspěch člen Sboru dobrovolných občanů a zastupitel Michal Kudrnáč.

„Je třeba uvážit, že svou rozlohou i umístěním se jedná o jedinečnou plochu, kam je možné postupně umístit širokou škálu městských funkcí, od drobné výroby přes bydlení, služby a obchod, kulturu i sport, to vše v rámci kvalitně definovaného veřejného prostoru. Je to pro Náchod šance, která se opakuje jednou za mnoho desítek let, ne-li naposled,“ říká k možnostem budoucího využití architekt Viktor Vlach.