Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Náchod: kam s auty?

Sbor dobrovolných občanů, spolek, který vznikl v roce 2007, inicioval v Náchodě nový způsob života – aktivní občanský život. Už nějakou chvíli před založením spolku se některým místním zdálo, že ve městě chybí větší zapojení veřejnosti do rozhodování o jejich městě a aktuálních kauz. Ledy však rozhýbala až kauza obchvatu Náchoda a nastartovala tak činnost spolku naplno.

Spolek začal pořádat odborné diskuse a veřejné akce, především proto, aby místní informoval, co se v jejich městě děje a jak se do dění zapojit. V té době se řešil především plánovaný obchvat Náchoda. Na první pohled se zdálo, že vzhledem k přetížené dopravě ve městě, jde o správné řešení, které pomůže jak dopravě, tak i obyvatelům Náchoda. Ze svých pozorování však místní došli k závěru, že hustá doprava ve městě není způsobena tranzitní, dálkovou dopravou, ale spíše dopravou místních a obyvatel přilehlých vesnic. Obchvat je navíc mimořádně komplikovanou stavbou, která nevratně zasáhne přírodně i historicky cenné náchodské okolí i přilehlé vesnice. Spolek se tedy spolu s veřejností snažil u vedení města prosadit, aby radnice a kraj neinvestovali do nákladného obchvatu, ale aby se zaměřili na lepší organizaci dopravy v přetíženém Náchodě. Jako jeden z prvních kroků navrhli radnici, aby provedla směrové sčítání dopravy, a na základě jeho výsledků zvážila i další varianty navrhované trasy.

„Být aktivním občanem pro mne znamená především převzít zodpovědnost za své nejbližší okolí, za to že ve městě, které mám rád a kde trávím většinu života, budou mít důvod žít i moje děti. Být aktivní občan pro mne není volba, ale nutnost. Přál bych si, aby tuto nutnost a zodpovědnost cítili lidé ve větším počtu,“ popisuje svoji motivaci Michal Kudrnáč.

Ani nestačila skončit první kauza, když městem začal hýbat nový případ – stavba hypermarketu v bezprostřední blízkosti historického centra města. Dřívější budovu textilky koupil investor, který na místě plánuje postavit hypermarket. Místním vadí zejména to, že stavba dále navýší již nyní přetíženou dopravu, zničí prakticky jedinou rozvojovou plochu v širším centru a ekonomicky zlikviduje zbytek obchodů v historickém jádru. Spolek s pomocí právníků Frank Bold podal k tomuto návrhu stavby námitky a odvolání – návrh stavby hypermarketu totiž neodpovídá záměru územního plánu.

Spolek se zapojuje také do sociálních témat ve městě – snaží se o úplný zákaz hazardu ve městě, nebo alespoň o jeho maximální regulaci. Tento návrh se sice zatím nepodařilo prosadit, dílčí výsledky však jsou patrné už teď – z města již zmizela třetina z původního počtu heren.

Případy, do kterých se náchodští pustili, se už řeší několik let. „Je to takový běh na dlouho trať,“ jak popisují členové spolku, ale je to činnost, která dává smysl a pomáhá uskutečňovat sen o příjemném městě k životu.

Naše pomoc občanům

  • zpracovali jsme námitky k územnímu řízení
  • sepsali jsme odvolání v územním řízení
  • zpracovali jsme námitku podjatosti
  • účastnili jsme se besedy s občany k obchodnímu centru

Jak to vidí stážistka Michaela Dvorská

„Jsem moc ráda, že Frank Bold podporuje postupně sílící skupinu občanů, kteří mají tu odvahu vystoupit z mlčícího davu a začít něco dělat – nedívat se, jak nové a nové, dost často naprosto zbytečné, supermarkety a nákupní zóny, zaplavují krajinu či lépe využitelné části měst, ale bránit hodnoty, které za to stojí, a těšit se z pocitu, že lze něco změnit! Právo samo o sobě není nijak zábavné, ale používat ho za tímto cílem mě opravdu baví.“ 

Spolek Sbor Dobrovolných občanů

Chceme zpříjemnit život ve městě, které je naším domovem. Náchod má krásné okolí, ale jeho centrum stále není pro své obyvatele lákavým místem k pobytu, prodlévání a setkávání. Příkladů, jak dobře a citlivě nakládat s městským prostorem, je u nás i v zahraničí velké množství. Snažíme se přinášet inspiraci, vytvářet lepší místo k životu a zapojovat do naší vize co nejvíce občanů.

O případu ve zpravodaji

Povedlo se , Jakub Hadaš, Frank Bold

Náchod: obchodní dům se stavět nebude

Případ výstavby náchodského obchodního domu dospěl po deseti letech k pozitivnímu závěru. V červnu tohoto roku Rada města Náchod upustila od záměru výstavby obchodního centra s hypermarketem, čímž ukončila dlouholetý spor o to, zdali má taková stavba existovat.

Povedlo se Hana Sotoniaková

Náchod: územní rozhodnutí pro obchodní centrum zrušeno

Krajský úřad vyhověl občanům a zrušil územní rozhodnutí na stavbu obchodního centra Náchod. 10 000 m2 rozlehlý hypermarket chce investor postavit na místě bývalé textilní továrny Tepna.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Sbor dobrovolných občanů

Komu se ozvat?

Michal Kudrnáč

Právník

Hana Sotoniaková

Stážista

Michaela Dvorská