ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Senát schválil nezávislou kontrolu financování politických stran, zpřesněné volební zákony posílá do sněmovny

Povedlo se

Senátoři schválili novelu zákona o sdružování v politických stranách. Ta přináší několik významných novinek pro fungování a hospodaření politických stran v ČR. Novelu volebních zákonů, které upravují předvolební kampaně, senátoři doplnili o upřesňující pozměňující návrh a s ním jej posílají do sněmovny, kde o nich budou hlasovat poslanci.

„Výsledek dnešního hlasování je velkou zprávou pro českou politiku. Pravidla pro fungování stran a jejich financování se tu nezměnila od začátku 90. let. Nedochází sice již k velkým kauzám s tajemnými sponzory stran, na nejasnosti kolem financování stran i případy jejich skrývané podpory však narážíme takřka každoročně,“ říká předseda sdružení EconLab Jiří Skuhrovec, jeden z garantů platformy Rekonstrukce státu.

Na finance bude dohlížet pětičlenný úřad

Česká republika přestává být jedním z 5 států Evropské unie, ve kterém dosud neprobíhá nezávislá kontrola politického financování. Od začátku ledna příštího roku tak na základě dnes přijaté novely vznikne nezávislý úřad se sídlem v Brně, který bude dohlížet na financování stran a kampaní namísto poslanců Kontrolního výboru, kteří mají dohled na starosti dnes. Náklady na provoz pětičlenného úřadu by měly být nenápadným zlomkem stamiliónů, které strany od státu dostávají.

Zákon, který i zahraniční odborníci zabývající se tímto tématem označují za jeden z nejkvalitnějších, které v této oblasti v poslední době vznikly, se podařilo přijmout i díky dlouhodobé aktivitě neziskových organizací, odborníků a aktivních občanů.

Zástupci organizací sdružených v Rekonstrukci státu i její sympatizanti z řad občanů se po dobu několika let pravidelně obraceli na své poslance a senátory, zasílali jsme naše stanoviska k jednotlivým návrhům, iniciovali vznik výzkumů, představovali téma v médiích a vysvětlovali veřejnosti. Velký dík patří všem, kdo se během těchto let do podpory této změny zapojili, doplňuje Pavel Franc z organizace Frank Bold, další z garantů Rekonstrukce státu.

Pozměňovací návrhy senátu 

Novely volebních zákonů, které měly přinést například zavedení limitů pro náklady na jednotlivé typy kampaní, nebo povinné označování předvolební inzerce či registraci třetích osob, které by chtěly do kampaně zasáhnout, senátoři vrací s pozměňovacím návrhem do sněmovny. Předložený návrh je zpřesněním a upřesněním předkládané novely, např. právě v otázce registrace třetích osob zapojených do kampaně. Pozměňovací návrh vznikl přímo na ministerstvu vnitra, které zákony připravovalo. Dá se proto předpokládat, že poslanci přijmou návrh v senátním znění. Poslanci by mohli o novelách volebních zákonů hlasovat už během říjnové schůze.