Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Spolky se budou moci vyjádřit k emisním stropům skupiny TAMEH Czech s.r.o. (ArcelorMittal)

Povedlo se

Dosáhli jsme zrušení rozhodnutí, kterým krajský úřad povolil ArcelorMittalu (nyní závodu skupiny TAMEH Czech) vypouštět dalšího 3,5 roku emise podle benevolentnějších emisních limitů. Krajský úřad se spokojil pouze s překopírováním emisních stropů bez posouzení jejich dopadů na životní prostředí. Nové řízení se povede i za naší účasti.

Začátkem letošního roku jsme napadli rozhodnutí o změně integrovaného povolení ostravského Závodu 4 - Energetika  provozovatele skupiny TAMEH Czech s.r.o. (bývalý ArcelorMittal). V rozhodnutí byly bez další úvahy překopírované emisní stropy podle Přechodného národního plánu ČR, který umožňuje provozovateli další 3,5 roku vypouštět emise podle "starých" emisních limitů a zprošťuje ho povinnosti řídit se novými emisními limity platnými od začátku letošního roku, které jsou mnohem přísnější (dle směrnice o průmyslových emisích).

Změna tak, jak byla provedená krajským úřadem, může mít nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší, jelikož v MSK je dlouhodobě nejhorší kvalita ovzduší v ČR a emisní limity jsou zde dlouhodobě překračovány. Prodloužení stávajících emisních limitu tedy přispívá k prodloužení období současné míry znečištění ovzduší v této oblasti.

Ministerstvo životního prostředí toto rozhodnutí o změně integrovaného povolení zrušilo pro nepřezkoumatelnost. Díky tomu se k emisním stropům a jejich vlivům na životní prostředí budou moci v novém řízení u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyjádřit i spolky, které se zabývají ochranou veřejných zájmů (životním prostředím či veřejným zdravím).

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle MŽP nedostatečně posoudil dopady změny integrovaného povolení na životní prostředí, jelikož neporovnal emisní limity a stropy před a po změně, a tedy nemohl dostatečně odůvodnit, že se jedná o změnu nepodstatnou. Zároveň dostatečně neodůvodnil využití, resp. nevyužití BAT (nejlepší dostupné techniky).

Řízení se tedy povede znovu jako řízení o podstatné změně a bude probíhat rovněž i za naší účasti.

Autor

Petra Marie Andrášik

Právnička týmu Servis pro občany, aktuálně na RD