ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Stavba musí počkat. Přednost má ochrana pitné vody

Povedlo se

Občané z Holešova, kteří se snaží ochránit zdroj pitné vody před obří průmyslovou zónou, uspěli se žalobou, kterou jsme pomáhali připravit.

Krajský soud v Brně přiznal odkladný účinek žalobě proti rozhodnutí o umístění a povolení stavby skladu Pokart. Investor tak nemůže začít sklad stavět, dokud soud nepřezkoumá zákonnost rozhodnutí. Sklad má být přistavěn k výrobní hale, ve které společnost Pokart pracuje s nebezpečnými látkami.

Přiznání odkladného účinku je mimořádný institut a soudy k němu v obdobných věcech přistupují výjimečně. Rozhodnutí krajského soudu tak poukazuje na vážnost kauzy a je to důležité rozhodnutí, které může předejít budoucím problémům, pokud se ukáže, že byl sklad stavebními úřady povolen nezákonně.

Často se totiž stává, že občané sice vyhrají soudní spor, nicméně stavba už stojí (například známá kauza Bauhaus Ivanovice).

Soud řekl, že hrozící újma – ohrožení vodního zdroje - má přednost před právem stavebníka neprodleně stavět, neboť hrozící újma spočívající v ohrožení podzemních a povrchových vod může být nepoměrně větší než újma vzniklá stavebníkovi tím, že posečká s realizací stavby.

Průmyslovou zónu na jižním okraji města Holešov, přímo nad zdrojem pitné vody pro potenciálně až 200 tisíc lidí, prosazuje Zlínský kraj. Spolupracujeme s občany z Holešova, kteří proti tomuto záměru vystupují a zdroj pitné vody se snaží ochránit před znehodnocením toxickými látkami. Přiznání odkladného účinku jejich žalobě je prvním velkým úspěchem v této kauze.