Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Larp i debata o hodnotách. Jaký je začátek stáže ve Frank Bold?

Stáž

Na začátku října jsme ve Frank Bold oficiálně přivítali letošní stážisty. S tím se už neodmyslitelně pojí také dvoudenní vstupní školení. Proč jej stážisti absolvují a jak probíhá? 

Stážisté jsou nedílnou součástí naší organizace už 27 let. Kromě právních stáží jsme v posledních letech navíc rozšířili nabídku také na stáže v HR, PR, sales nebo finančním týmu. Bez ohledu na obor ale všichni stážisté ve Frank Bold absolvují dvoudenní vstupní školení, které slouží především k tomu, aby se poznali se svými kolegy jak mezi stážisty, tak zaměstnanci, dozvěděli se, na čem se v jednotlivých týmech pracuje a hravou formou poznali, čím se ve Frank Bold aktuálně žije. 

Stáž u nás totiž není jen o vykonané práci a splněném počtu hodin. „Stážisté pro nás nejsou jenom služebně mladšími kolegy. Chceme jim předat nejen praktické zkušenosti z oboru, ale i něco reálně do života. Proto má každý svého mentora, pravidelně se scházíme a sdílíme své zkušenosti,” říká Markéta Cooiman, koordinátorka programu Frank Bold Students. 

Ačkoli je školení určeno primárně pro nově nastupující stážisty, jeho program se každý rok mění, aby si na své přišli i ti, kdo u nás pokračují už druhým nebo i třetím rokem. Každoročně se ale opakuje jeden bod programu: setkání k hodnotám organizace přímo s ředitelem expertní skupiny. „Ve Frank Bold se držíme silného etického kodexu, který se odráží v našich každodenních rozhodnutích. Stážisté jsou u nás plnohodnotnými členy týmu a zapojují se do práce na případech, proto je důležité, aby naše hodnoty znali i oni,” vysvětluje Pavel Franc, CEO Frank Bold. 

Kromě hodnot se stážisté na školení dozvěděli více například o svobodě projevu (jednom z témat Rekonstrukce státu) nebo jakými způsoby se mohou jako veřejnost aktivně zapojit do dění v jejich okolí. 

Druhá zmíněná aktivita proběhla formou larpu - rolové hry. Byli přitom rozdělení do několika skupin, které v imaginární obci Boldov sledovaly své zájmy: investoři chtěli v obci postavit chemičku a do budoucna celou průmyslovou zónu, ekofarmáři se snažili ochránit svoji farmu před možnými nepříznivými vlivy a dvě skupinky aktivních občanů zakládaly spolek a usilovaly o vyhlášení referenda proti výstavbě chemičky. Všichni prozkoumali, jaké povinnosti jim zákon v jejich rolích ukládá, s jakými překážkami se mohou setkat a vyzkoušeli si (i když v rámci hry) ochotu českých úřadů a soudů.

„Vstupní školení pro stážisty bylo úžasně nabíjejícím zahájením nového stážistického roku. Bylo skvělé seznámit se s nováčky ve stáži a vzájemně sdílet, čemu se věnujeme a na co se těšíme. Moc se mi taky líbil blok „Jak mluvit o Frankovi“, kde jsem se dozvěděla více o tom, co která část Franka dělá a nahlédla pod pokličku aktivit PR oddělení,” hodnotí Iveta Kvardová, která je nyní druhým rokem stážistkou ve Frank Bold Advokáti.

Propojení služebně starších stážistů s nováčky s sebou navíc přináší benefity v podobě předání zkušeností a tipů, jak ze stáže vytěžit co nejvíce. Ta trvá standardně jeden (školní) rok, při vzájemné spokojenosti je ale možné spolupráci prodloužit. O tom, že se víceletá stáž ve Frank Bold může pozitivně odrazit i mimo práci v organizaci, svědčí také čerstvý úspěch naší stážistky Sáry Wranové v Česko-slovenské právní soutěži.

Úvodní školení bylo zakončeno večírkem s oficiálním přivítáním nových stážistů, oceněním těch pokračujících a poděkováním těmi, s nimiž se na stáži loučíme. Podívejte se, jak se školení vydařilo, ve fotogalerii.