ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Stáž s přesahem: Pomáháme firmám nastavit si správně hodnoty

Stáž

Natálie Vladařová v rámci stáže ve Frank Bold dva roky pomáhala v týmu, který se věnuje odpovědnosti korporací. Zároveň studuje na Masarykově univerzitě poslední ročník magisterského oboru European Governance, kvůli kterému část stáže absolvovala ze zahraničí. O tom, jak dokázala spojit stáž se školou a jak se obojí prolíná, si s námi povídala v rozhovoru.

Naty, ty jsi součástí týmu, který se zabývá odpovědností firem. Co konkrétně je náplní tvé stáže?

Na stáž do Franka jsem nastoupila, abych pomáhala s konzultacemi v oblasti reportingu udržitelnosti. Můj tým tyto konzultace poskytuje firmám, které si třeba chtějí zažádat o zelené financování a posoudit projekt podle EU Taxonomie, chtějí zpracovat ESG strategii, různé interní politiky a kodexy pro sebe i své dodavatele apod. Snažíme se zaměřit na to, abychom pomohli firmám nastavit si správně hodnoty. Příkladem může být firma, které pomůžeme identifikovat, že v environmentální oblasti má velké dopady v souvislosti s produkcí odpadu. Dané společnosti pak pomáháme nastavovat plány a opatření, jak negativní dopad na životní prostředí snížit.

Je toho opravdu docela hodně, a to ani nefinanční reporting není pro většinu firem zatím povinný. I tak přibývá společností, které se tomuto tématu věnují, což mě těší, jelikož české firmy k tomu donedávna byly spíše skeptické.

Pro vaší práci je pojem ESG centrální. Orientovala ses v tomto tématu už před stáži ve Frank Bold?    

Když jsem se na stáž hlásila, absolutně jsem nevěděla, o co jde (směje se), musela jsem hodně googlit. O ESG (zkratka pro Environmental, Social, Governance) jsem dřív prakticky neslyšela, takže to bylo ze začátku poměrně složité. Metodologie okolo pojmu ESG se navíc liší mezi státy po celém světě. Rychle jsem se ale zorientovala a pochopila, o co vlastně jde. Tato oblast přináší každý den něco nového, neustále se vyvíjí - a mým úkolem je často právě zjišťovat různé informace potřebné pro to, čemu se zrovna věnujeme.

“Pracujeme v udržitelné firmě, která má přesah.”

Na stáži jsi už druhým rokem a část z ní jsi strávila v zahraničí. Bylo pro tebe složité skloubit vše dohromady?

Už od začátku stáže jsem pracovala na dálku, i když jsem ještě byla v Česku. 

Párkrát jsem se viděla s mým týmem, mentorem a byla na stážistickém setkání, ale pravidelně jsem nikdy do kanceláře nechodila. Proto pro mě pak bylo jednoduché skloubit práci na dálku z Utrechtu, kde probíhala povinná část mého studia. Prakticky jsem nezaznamenala ve své práci rozdíl. Jen výuka v zahraničí byla o dost intenzivnější, než u nás, tudíž jsem měla o něco méně volného času. Ale vždy se dalo společně s mým mentorem domluvit na zadání práce. Pracovní doba je ve Frankovi flexibilní, což je za mě velká výhoda.

 

Pomohl ti výjezd do zahraničí nějak v tom, čemu se věnuješ ve Frankovi? 

Obor, který studuju, je interdisciplinární a zároveň se do značné míry reportingu udržitelnosti věnuje. Výuka v Nizozemsku měla přesně takový charakter. Určitě mi to pomohlo si uvědomit, že i nefinanční reporting je vlastně velmi interdisciplinární a dá se na něj pohlížet z různých úhlů pohledu.

A naopak, ovlivnila stáž nějak tvé studium? 

Určitě ano. Téma, kterým se ve Frankovi zabývám, mě ovlivnilo natolik, že jsem se rozhodla o něm napsat diplomku. Psala jsem o tom, jaké dopady bude mít nová evropská legislativa na velké české společnosti, které nově budou mít povinnost reportovat. Soustředím se převážně na příležitosti a výzvy, které jim reporting přináší, a na to, zda se dané příležitosti a výzvy liší mezi sektory (konkrétně mezi real estate developery a firmami podnikajícími v automobilovém průmyslu).

Mám v plánu se tomuto oboru věnovat i do budoucna. Ačkoliv jsem ve Frankovi druhým rokem a zabývám se tou problematikou opravdu do hloubky, musím uznat, že během psaní diplomky jsem se stále dozvídala a učila nové věci. V tomto mi hodně pomáhal i můj mentor, když jsem něčemu nerozuměla, tak mi vše vysvětlil. Což moc oceňuji, že se mám na koho obrátit. 

Zní to, že ve tvém případě je mentor opravdu důležitou součástí stáže…

Určitě bych chtěla mentoring na naší stáži vyzdvihnout, protože není úplně běžný. Jinde jsem se s ničím takovým nesetkala. Obecně se Frank Bold snaží, aby nám stáž něco dala, abychom se něco naučili, a to je pro mě důležité. Když člověk jen den za dnem dělá nějaké úkoly, je to rutina a nezamýšlí se nad tím, jaké jsou jeho dlouhodobé cíle a kam se posouvá. Díky mentoringu mám možnost se k tomu každého půl roku vrátit a zhodnotit svůj posun. A zároveň mám člověka, se kterým můžu všechno prodiskutovat.

Frank sám se snaží chovat odpovědně, o čemž svědčí i to, že je první certifikovanou B Corporation v Česku. Jak vnímáš hodnoty, kterých se ve Frank Bold držíme?

Frank je v tomto hodně napřed, obecně i v přístupu k zaměstnancům, jeho mise má společenský přesah. Myslím si, že v budoucnu bude pro mladší generaci téma hodnot a udržitelnosti důležité ve výběru pracovního místa. Propojuje se to i s ESG, cítím se ohledně své práce dobře, protože přispívám k něčemu, co bude prospěšné.
 

Setkala ses během stáže s něčím, co tě překvapilo?  

Určitě mě překvapila firemní kultura, to že si všichni ve Frankovi tykají. Člověk nemusí být tolik formální. V Česku na to nejsme zvyklí, naopak v zahraničí je to přirozené. Mám pocit, že stážisté si pak připadají více zapojení do kolektivu, nejsou tam tolik bariéry v komunikaci a nevnímají se jako nějak méněcenní, což jsem si trochu na jiné stáži připadala. Všichni, které jsem ve Frankovi poznala, byli moc milí a nápomocní, takže jsem vděčná, že Frank takto ke stážistům přistupuje. Přála bych si, aby to mohli zažít všichni studenti!

 
Stážisti jsou u nás vítáni! Víc informací o stáži ve Frankovi najdeš na www.frankbold.org/students. Pokud chceš, abychom ti dali vědět, až vypíšeme další studentskou pozici, přihlas se k odběru newsletteru zde.

 

 

Autor

Štěpánka Lužová, Frank Bold