ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Německá Žitava žaluje Turów kvůli EIA. Městu vadí pokles půdy, horší kvalita vody a hluk z dolu

Tiskové zprávy

Kromě českého území ohrožuje těžba v dole Turów i německé město Žitava. Kvůli poklesu půdy, poškození kvality vody a nedostatečné protihlukové ochraně podalo ve středu 9. listopadu město na Turów žalobu k polskému soudu ve Varšavě na posouzení dopadů na životní prostředí EIA. Žitava argumentuje především tím, že nedávno udělená EIA vychází ze špatných dat a nereflektuje reálné dopady, které těžba na své okolí má. Na to dlouhodobě upozorňují experti Frank Bold

Hlavní problematické body EIA jsou podle zástupců německého města především:

  • nezohlednění poklesu půdy ve městě Žitava a kvality podzemních vod

  • předložení neúplné zprávy o dopadu na životní prostředí, netransparentní modelová předpověď a nevěrohodná opatření ke snížení emisí částic

  • nedostatečná protihluková ochrana, nevhodná a neadekvátní protihluková opatření

  • chybějící zvážení sanace po roce 2044

  • podstatná změna projektu od roku 2019 bez účasti veřejnosti

„Žaloba ze strany Žitavy je pochopitelná. Už dříve jsme upozorňovali, že EIA neodpovídá skutečnosti. Byl to také důvod, proč několik organizací na konci října podalo stížnost k Evropské komisi. Teď se ozývají další. PGE by už měla konečně začít dodržovat zákony. Polské i evropské," řekla právnička Frank Bold Petra Kalenská, která se kauzou dlouhodobě zabývá.


Zdroj: Oficiální webové stránky města Žitava

Stížnost v souvislosti s dolem Turów podaly v říjnu k Evropské komisi ekologické organizace Greenpeace ČR, Sousedskému spolku Uhelná a německé organizaci BUND Sachsen. Konkrétně se brání česko-polské dohodě, která spor nijak nevyřešila. Škody na životním prostředí nadále vznikají, voda z českého území dál odtéká, ale česká vláda se v dohodě zavázala, že s tím nebude následujících 5 let nic dělat. Dohoda porušuje evropské právo a brání podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Navíc omezuje přístup místních k informacím o odtoku vody a nezajišťuje ani dostatečná preventivní opatření.

Zástupci německé Žitavy na závažný negativní vliv těžby na město také upozorňují už několik let. V roce 2020 to potvrdila i vědecká studie, podle níž ve městě hrozí poklesy horninového podloží v Žitavě o několik centimetrů, což může vést k poškození nemovitostí.