ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Business Director o našem projektu The Purpose of the Corporation

Z médií

Náš projekt The Purpose of the Corporation je zmíněn v článku australského časopisu Business Director jako jeden z projektů, které se globálně snaží změnit přístup k řízení velkých společností. Poukazujeme na skutečnost, že zájmy akcionářů často ve společnostech hrají primární roli na úkor dlouhodobé udržitelnosti kvality produktů či služeb, pracovních podmínek zaměstnanců nebo na úkor zájmů zákazníků a dalších lidí přímo ovlivněných činností korporace.

Spolu s námi článek zmiňuje několik dalších projektů a studií, mimo jiné průzkum provedený American Bar Association, z něhož vyplývá, že „v každém právním řádu na světě bez výjimky má představenstvo firmy povinnosti jednat primárně v zájmu firmy jako právnické osoby. V některých právních řádech, jako například ve Spojených státech, existuje dvojí priorita a povinnosti představenstva k firmě jsou stejně významné jako jejich povinnosti k jejím akcionářům. V žádném právním řádu nicméně nejsou zájmy akcionářů předřazeny zájmům celé firmy.“

Diskuse se v Austrálii podle všeho točí okolo podobných témat jako v Evropě: krátkodobé horizonty plánování velkých společností, povinnosti těch, jimž byla svěřena jejich správa, a upřednostňování zájmu akcionářů před zájmy ostatních osob zainteresovaných na prosperitě společností.