ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Média komentují návrh na zrušení Zásad územního rozvoje JMK

Z médií

Přes 40 navrhovatelů z řad obcí, dotčených vlastníků a zástupců veřejnosti, zastoupených advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti podalo k soudu návrh na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), vydaných v říjnu 2016.

ZÚR podle žalobců neplní své základní funkce, zejména neřeší nadlimitní zátěž částí území kraje a neumožňují realistický rozvoj potřebné dopravní infrastruktury. Kromě toho bezdůvodně omezují rozvoj obcí a vlastnická práva jednotlivců rozsáhlými územními rezervami.

O žalobě podobně informují média:

 
Podle advokáta navrhovatelů Pavla Černého si kraj si nevzal k srdci výtky soudu z rozsudku, jímž soud zrušil předchozí návrh ZÚR:

„Kraj se naopak pokusil vyhnout se úkolu, který mu dal Nejvyšší správní soud, a sice dostatečnému posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. Krajský úřad navíc namísto toho, aby v ZÚR vymezil celou dopravní koncepci, vymezil jen její část. Zbytek umístil do územních rezerv. Protože stavební zákon říká, že vlivy územních rezerv se neposuzují, vyhnul se kraj celkovému posouzení vlivů dopravní koncepce. Současně však tím torzem dopravní koncepce, které vymezeno je, kraj v podstatě předjímá, jak má dopravní koncepce do budoucna vypadat," říká Pavel Černý v pořadu Události v regionech.

„Kdyby kraji tento postup prošel, celek by nebyl posouzen nikdy." Dopravní stavby mají přitom být vedeny v blízkosti obcí, které jsou už dnes nadlimitně zatížené hlukem a imisemi prachu. Podrobněji o argumentaci navrhovatelů se dočtete v přiložené tiskové zprávě